Die Hervormer

Martin Luther as vertaler van die Bybel

Nadat Luther op 18 April 1521 tydens die Ryksdag van Worms geweier het om sy kritiek teen die Roomse Kerk terug te trek, moes hy vlug vir sy lewe. Ter wille van sy veiligheid word hy deur keurvors Frederik die Wyse vanaf 4 Mei 1521 tot 1 Maart 1522 in die Wartburg by Eisenach versteek.

Hier het hy binne 11 weke die Nuwe Testament in Duits vertaal. Duits het as taal in daardie stadium nog nie bestaan nie. Luther het met sy Bybelvertaling die bo-regionale, algemeen-verstaanbare Duitse taal geskep.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Luther sou sy hele lewe lank, met die hulp van sy kollegas in Wittenberg, aan die vertaling van die hele Bybel werk. Die volledig vertaalde Bybel van 1534 was ’n reusemylpaal in die geskiedenis van die Reformasie.

Lees verder...

Spotprente en ander illustrasies (6)

Martin Luther im Kreise von Reformatoren (Martin Luther in die kring van Reformatore) is ’n vroeg-17de-eeuse olieverfskildery uit Nederland en beeld die pous en sy meelopers se futiele pogings om die vlam van die Reformasie dood te blaas uit.

Teenoor hulle is die volgende leiers van die Reformasie te sien:

Lees verder...

Martin Luther se 95 stellings (71-80)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Lees verder...

Die betekenis van die Hervorming

 

Die gebeure wat met die Hervorming gepaard gegaan het, lê inderdaad ver terug, en die verlede het dikwels vir sommige weinig betekenis. Tog kan moeilik aan die verlede ontkom word, want elke mens kom iewers vandaan en is op pad na die toekoms. Die vooruitsig na die toekoms word grootliks bepaal deur die verlede en, eenvoudig gestel, klink dit soms in verwysings na wat ouers kinders geleer het om te doen of nie.

 

Die kerk is nie anders nie. Dit is belangrik om te weet wie jy is en waarom jy dié bepaalde naam dra en hoekom jy dieselfde dinge doen wat ander kerke doen, maar net op ’n ander manier. Waarna verwys die Hervormde in die naam van die eie Kerk, en hoe raak dit ’n kerk wat so bekend staan se optrede, nie net in die verlede nie, maar ook in die hede?

Lees verder...

Luther en etiek

Die klokke beier en lei die vreugdevolle aankondiging van die 500-jarige herdenking van die Reformasie in. Die atmosfeer is feestelik, en ons herontdek ook die vreugde in ons eie Hervormde identiteit omdat ons in wese ’n kerk vanuit die Reformatoriese tradisie is.

Tog waarsku die Here reeds deur die profeet Amos sy volk dat Hy geen behae het in hul feeste as geregtigheid nie na vore kom soos ’n standhoudende stroom nie. Daarom, hoewel ons met oorgawe ons Hervormde identiteit behoort te vier, moet ons ook nie onverskillig staan teenoor die implikasies daarvan vir ons etiek in die alledaagse nie. Identiteit en etiek is immers baie nou met mekaar verweef: Wanneer ons weet wie ons ís, kan ons ook dienooreenkomstig handel.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.