Die Hervormer

Digitisering van Die Hervormer (1909-1977)

’n Jarelange wens van die NHKA se Kerkargief en Biblioteek het in 2016 in vervulling gegaan. Dit was om die kosbare teks van Die Hervormer digitaal te bewaar en beskikbaar te kan stel.

Na onderhandeling tussen dr Leti Kleyn van die Universiteit van Pretoria se digiteringskantoor, die redaksie van Die Hervormer en die argivaris, mnr Nándor Sarkady, kon dié projek aangepak en voltooi word.

Die volledige, oorspronklike, ingebinde stelle van Die Hervormer is natuurlik vir raadpleging in die Kerkargief beskikbaar. Die Hervormer se volledige indeksering terugwerkend tot 1909 op die DB Text-databasis word intussen deur mev Cecile Spies afgerond.

Read more ...

Die blywende waarde van Martin Luther se teologie

Die jaar 2017 is vir ons as Kerk ’n baie belangrike jaar. Ons herdenk saam met ander Protestantse kerke die 500-jarige bestaan van die Reformasie. Kerklik gesproke, is hierdie die grootste geleentheid van ons ganse bestaan. Ons gaan op verskillende wyses die Reformasie van die 16de eeu feestelik herdenk.

Die jubileum word wêreldwyd hoofsaaklik as ’n Luther-fees gevier aangesien die datum gekoppel word aan 31 Oktober 1517, die dag toe Luther sy beswaar teen die aflaatstelsel in 95 stellings wêreldkundig gemaak het. ’n Hele aantal teoloë het die afgelope paar dekades daarop gewys dat die Hervormde Kerk minstens ’n goeie aanvoeling vir Luther se teologie het. Daar is egter min Hervormers wat kennis dra van die inhoud van sy teologie. Dit is daarom belangrik dat ons hier aan die begin van hierdie jubileumjaar ’n kort (maar totaal onvolledige) oorsig sal gee van die inhoud van Luther se teologie.

Read more ...

Die Hervormde Kerk en Reformasie 500

Die Kommissie van die AKV het in Julie 2015 besluit dat die NHKA ’n betekenisvolle bydrae tot die 500-jarige herdenking van die Reformasie gedurende 2017 moet lewer. Prof Natie van Wyk en dr Wim Dreyer is aangewys om leiding aan die Kerk te gee en om aktiwiteite te koördineer.

Read more ...

’n Teddiebeer genaamd Hope

Op 18 Februarie 2016 breek ’n brand uit in die Gloria Dei Lutheran Church in Duluth, Minnesota, VSA. Alison Stucke vertel in die elektroniese nuusbrief Living Lutheran van die kerk wat as liggaam van Christus tot aksie aangespoor is deur hierdie katastrofale gebeurtenis.

Feitlik al die ameublement in die kerkgebou, soos die preekstoel, orrel, klavier, kansel en loodglasvensters, is vernietig in die brand. Die 110 jaar oue kerkgebou in die Gotiese styl, die kerkbanke, kerkkantoor, saal en kategeseklasse is deur rook- en waterskade onbruikbaar gelaat.

Read more ...

Ter wille van die landbou

Op 7 September het dr Frikkie Labuschagne en ds Gerrie Senekal op uitnodiging die jaarlikse nasionale kongres van die Transvaalse Landbou-unie in Pretoria bygewoon. Die TLU is vanjaar 119 jaar oud.

Daar heers groot kommer by landbouprodusente oor die huidige ekonomiese en grondhervormingsbeleide. Dit raak die landbou direk, maar ook ander sektore van die ekonomie. Sprekers wat opgetree het, was dr Theo de Jager oor Die rol van die beleidsomgewing vir voedselsekuriteit in Suidelike Afrika, prof Koos Malan oor Die ongewaarborgde waarborge van die hoogste reg – die Grondwet en eiendomsreg,en dr Roelof Botha oor Bedreigings en geleenthede vir die landbousektor in Suid-Afrika.

Read more ...