Die Hervormer

Wanneer engele glimlag en duiwels huil…

Martin Luther se verhouding en huwelik met Katharina van Bora het my nog altyd gefassineer. Sy lewe het nie net skokgolwe in die kerklike sienings en leerstellings van sy tyd veroorsaak nie – sy persoonlike lewe vertel ’n verhaal wat ons opnuut weer laat dink oor die huwelik en gesinslewe.

Luther en Van Bora se lewe saam was van die begin af gevul met avontuur, opwinding en hartseer. Katharina was ’n non in die Cisterciënser-klooster by Nimbschen. In 1522 het Luther se geskrifte haar en ander nonne gemotiveer om hul klooster te verlaat. Dit was egter nie so maklik nie as gevolg van die nonne-eed wat hulle afgelê het. Enige hulp aan die nonne sou die doodstraf beteken. Hulle het aan Luther geskryf en sy hulp gevra.

Read more ...

Martin Luther oor die skepping van die wêreld

In ’n indrukwekkende reeks lesings gedurende die laaste dekade van sy lewe het Martin Luther die skepping van die wêreld vergelyk met die bou van ’n huis, met God wat sowel die argitek as die meesterbouer is.

God bou deur middel van die kreatiewe Woord, Hy meubileer dit en rus dit toe om ’n geskikte woning te wees wat Hy uiteindelik toevertrou aan die beheer van menslike opsigters. Die hemel word beskryf as die dak, die aarde as die fondasie, en die oseane as die mure. Luther borduur in detail voort op hierdie metafoor. Hierdie elegante woning van die mensdom is keurig en smaakvol deur God versier en toegerus.

Read more ...

Spotprente en ander illustrasies (5)

Spotprente en ander illustrasies is dikwels in publikasies in die mediaveldtog gedurende die Reformasie gebruik om ’n spesifieke boodskap by lesers tuis te bring.

Read more ...

Martin Luther se 95 stellings (61-70)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Read more ...

Martin Luther en die Apokriewe Boeke van die Bybel

Die kanon is altyd op die spel in die geskiedenis. Die Jode moes in 96 nC by Jamnia opnuut sê watter boeke hulle as gesaghebbend aanvaar. Dit is die proses waarna die geleerdes as kanonvorming verwys. In kort kom dit daarop neer om ’n beslissing te vel oor watter boeke die ware Woord van God is en watter boeke nie.

Die boeke wat wel gekies word in so ’n proses van kanonvorming sal dan in effek gebruik mag word vir studie asook proklamasie van die geloof. Sulke uitverkore boeke word dan die Woord van God. Natuurlik is daar altyd ’n groot gestry oor watter boeke dan as gesaghebbend beskou moet word en watter nie. Die boek Ester in die Ou Testament is ’n goeie voorbeeld hiervan. Hierdie boek is byna nie tot die kanon van die Ou Testament toegelaat nie, omdat die Naam van God nêrens daarin voorkom nie. Dit het die Jode laat twyfel of dit wel die groen lig vir toelating tot die heilige geskifte moes kry. Die boek Ester is toe wel ingesluit omdat dit oorspronklik in Hebreeus/Aramees geskryf is.

Read more ...