Die Hervormer

Hulp aan gemeente Bulawayo

Die gemeente van die Samewerkende Afrikaanse Kerke in Bulawayo bestaan uit meer as 100 lidmate van die susterskerke. Daar is ook permanente besoekers van ander (Engelse) Kerke.

Die gemeente het in Februarie 2012 ’n eie Kerkskool begin om behoeftige ouers te help.

Tans is daar 21 kinders in die skool op die kerkterrein. Persone wat die gemeente finansieel wil ondersteun, kan ds Theuns Botha kontak by camelhors@gmail.com. Inbetalings kan gedoen word by ABSA, rekening Raad van Finansies, rekeningnommer 020-000-287, takkode 632-005, verwysing 16BULA + naam  (bv 16BULA Wapadrant). Betalingsbewyse kan gestuur word na ds Theuns Botha.