Die Hervormer

Sing vir die Heer...

Ek is nog altyd gefassineer deur tegnologie en was daarom, vermoed ek, een van die eerste predikante wat gebruik gemaak het van ’n dataprojektor in die erediens. Dit was hier rondom die draai van die millennium toe ons begin het om die liedere wat in die huidige Liedboek opgeneem is, op proefbasis te sing.

Daardie dae het ek die liedere woord vir woord met my tweevinger-tiktegniek ingesleutel. Met ’n tref-en-trap-proses het ons uiteindelik uitgewerk dat blou woorde op ’n wit agtergrond in Arial Rounded MT Bold die beste werk in die spesifieke opset in ons gemeente. Omdat musieknote nog altyd vir my lyk soos voëltjies op ’n stel kragdrade, was dit nooit vir my belangrik om te sorg dat die note saam met die woorde geprojekteer word nie. Al waarin ek belanggestel het, was die duidelikheid en die leesbaarheid van die woord.

Read more ...

Dink weer oor die hemelvaart

Geagte Redakteur

’n Besorgde ouderling van Gemeente Makarios spreek hom in die Julie 2014-uitgawe uit oor stellings wat moontlik omstrede kan wees in ds Kobus Pienaar se artikel (Mei 2014) oor die hemelvaart van Christus. Hy versoek dat saam met die publikasie van sulke artikels, ook die amptelike siening van die Kerk oor die saak gegee moet word.

Read more ...