Die Hervormer

God die kwesbare

Kwesbaar. Hierdie is ’n woord wat baie bagasie saamdra. In die wêreld is kwesbaarheid nie noodwendig ’n eienskap wat met ’n sterk karakter vereenselwig word nie. Ons sien kwesbaarheid eerder as ’n swakheid. Dit is ons menslike natuur om kwesbaarheid te weerstaan. Ons wil eerder ons swakhede verberg of voorgee hulle is nie daar nie.

As jy kwesbaar voorkom, sal die wêreld oor jou loop en jou vertrap. Hulle sal vir jou lag. Wat sal gebeur as jy elke aspek van jou lewe sonder terughou wys aan elke persoon wat redelik na aan jou is? As jy jou wense, drome, twyfel, foute, gewoontes, verlange, teleurstellings, passies en leefwyse voor almal openbaar? Absolute eerlikheid lê ons bloot voor mense en maak ons kwesbaar. En ons is bang om kwesbaar te staan, veral voor ons medemens.

Read more ...

Ringsvergadering 1982... 2015

’n Mens kan nie altyd staatmaak op jou geheue nie. Dit is soos ’n siffie waarvan die gate deur die jare al hoe groter word. Die inligting val maklik deur die gate en net daardie inligting wat jy wíl onthou en die inligting wat ’n blywende indruk op jou gemaak het weens die aard daarvan, sal in die siffie agterbly.

Desnieteenstaande is daar ’n paar duidelike beelde wat in my gedagtes opkom wanneer ek terugdink aan die eerste ringsvergadering wat ek ongeveer 33 jaar gelede bygewoon het.  Ek het as diaken na die vergadering gegaan. Dit het oor twee aande gestrek. Die eerste aand het ons in groepe verdeel (Apostolaat, Ekumene, Jeugwerk, Kategese, ensovoorts) en elke gemeente se verslae van die betrokke raad deurgegaan. Die onderskeie groepe het dan ’n samevattende verslag oor hul spesifieke groep se werksaamhede saamgestel.

Read more ...

Nuwe Klankbybel nou beskikbaar

As deel van die missie om die Bybel vir almal toeganklik te maak, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedurende die afgelope twee jaar ’n Bybelluisterprogram ontwikkel wat gebruik maak van ’n nuwe apparaat waarmee na die Bybel geluister kan word.

Die apparaat staan bekend as die Audibible – ’n kompakte toestel wat ontwerp is om op enige plek gebruik te kan word. Dit vervang die Proclaimer, wat in die verlede hoofsaaklik deur luistergroepe gebruik is, en open tegelykertyd ’n hele aantal nuwe gebruiksmoontlikhede.

Read more ...

Kos is op die tafel

Die Amerikaanse teoloog Leonard Sweet is onlangs deur Ekerk se Learning Communities na Suid-Afrika gebring om te kom praat oor die toekoms van die kerk, die uitdagings wat ons ervaar en ons elkeen se rol daarin. Tydens ’n twee dae lange seminaar het hy onder meer gesels oor sy nuutste boek, From tablet to table.

Volgens Sweet is een van die grootse probleme wat ons vandag in die gesig staar, die feit dat ons ’n generasie sonder ’n identiteit die wêreld instuur. Ons het ’n groep mense geword wat so vinnig by mekaar verby leef dat ons mekaar nie ken nie, wat mekaar se stories nie ken nie en wat veral nie meer die storie van ons geloof ken nie.  

Read more ...