Die Hervormer

Dink weer oor die hemelvaart

Geagte Redakteur

’n Besorgde ouderling van Gemeente Makarios spreek hom in die Julie 2014-uitgawe uit oor stellings wat moontlik omstrede kan wees in ds Kobus Pienaar se artikel (Mei 2014) oor die hemelvaart van Christus. Hy versoek dat saam met die publikasie van sulke artikels, ook die amptelike siening van die Kerk oor die saak gegee moet word.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.