Die Hervormer

Homoseksualiteit

Geagte Redakteur

Die artikel van dr Wim Dreyer in blitspos@nhk van 15 Oktober 2015 (en die verkorte weergawe in Die Hervormer van November 2015) verwys.

Eerstens wil ek groot waardering uitspreek oor die openheid waarvoor gepleit word in die inleidingsparagraaf. Inderdaad behoort daar sensitiwiteit en respek te wees vir verskillende opinies.

Ek is egter van mening dat ’n paar denkfoute in die artikel gemaak word:

Read more ...

Apologie aan ongehude moeders

Ek is nou 64. Ek dink terug aan die Kerk toe ek kind was. Ek was in standerd 6 (graad 8), en ’n jong meisie in ons skool het swanger geraak. Ek dink sy was in matriek. Sy was mooi. Maar skielik is sy nie meer in die skool nie.  Dit was so hier by Augustus, en almal het gepraat.

Selfs in die Kerk is gepraat – skande! Die dominee en kerkraad plaas die meisie sommer dadelik onder sensuur (sy is juis in Februarie aangeneem). Daar word huisbesoek by die ouers gedoen, en die meisie is ook nie meer by die huis nie. Sy moes na ’n ander huis gaan, ’n huis vir ongehude moeders. Die ouers kom ook nie meer kerk toe nie – hulle is te skaam oor die skande wat oor die huis gebring is. Die Kerk tree op, vermaan, doen aanbevelings, dit is beter dat die kind sodra “dit” gebore is, aangeneem word.

Read more ...

Dankie

Geagte Redakteur

Baie dankie aan almal vir u belangstelling en meelewing tydens die siekte en afsterwe van my geliefde eggenoot Hennie van Deventer.

Dit het so duidelik geword hoe baie mense in die Kerk en in die samelewing se lewens syne op die een of ander manier gekruis het. U bywoning van die troosdiens, u oproepe, boodskappe, besoeke, kaartjies, drukkies, gebede en ondersteuning word opreg waardeer.

Naledi – die belangrikheid van eerlikheid

Net soos ’n ster se lig van die aarde gesien kan word en bitter min lig op die aarde werp om iets hier te sien, so skyn Naledi (ster) se lig uit die verre verlede. Ons kan die uitsonderlike groot hoeveelheid fossiele sien en bestudeer, maar tot dusver word bitter min van Naledi se geheime geopenbaar.

Trouens, daar het in paleontologiese kringe groot meningsverskil ontstaan oor wat nou in die Wieg van die Mensdom by Sterkfontein gevind is en wat dit beteken, en die diskoers is vererger toe dit blyk dat die wetenskaplike artikel hieroor deur die vaktydskrif Nature afgekeur is. Vir die wetenskap is portuuroorsig vir die publikasie van wetenskaplike artikels ononderhandelbaar.

Read more ...

Die gebeure ná 31 Oktober 1517

31 Oktober 1517 staan bekend as die datum wat die groot Kerkhervorming ingelei het nadat Martin Luther sy 95 stellings teen die deur van die kerk van Wittenberg vasgespyker het. Ná hierdie insident het besware teen verskillende aspekte van die Rooms-Katolieke Kerk ook na ander lande in Europa versprei. Die gebeure wat ná hierdie datum gevolg het, word soms vergeet.

In Frankryk het ’n verreikende reaksie gevolg wat selfs tot ná Bartolomeusnag op 24/25 Augustus 1572 voortgeduur het.

Nagmaalstryd
Een van die strydpunte het gegaan oor die sakrament van die Nagmaal. Die Kerkhervormers het sterk op die simboliese betekenis van die Nagmaal gesteun. Hulle het die Nagmaal bedien met die oortuiging dat die brood en wyn slegs simbole is wat gelowiges aan die liggaam en bloed van Christus moet herinner. Die twee simbole het saam die betekenis verkondig van die verlossing wat Jesus aan die kruis gebring het. Vir die Rooms-Katolieke Kerk was hierdie beskouing ’n probleem. Hulle het vasgehou aan die oortuiging dat die brood en wyn Christus word na die eet en drink daarvan.

Read more ...