Die Hervormer

Suid-Afrikaanse Erfeniswetgewing en die kerk

Die onlangse kontroversie rakende die verskuiwing en vandalisering van standbeelde het uitgewys dat daar groot onkunde oor die bewaring van erfenishulpbronne bestaan, asook oor erfenis en geskiedenis in die algemeen.

Read more ...

Groot waardering

Geagte Redakteur

Watter netjies versorgde uitgawe van Die Hervormer van November 2015 – soos dit in elk geval altyd is! Propvol aktuele, gemaklik leesbare en Bybels- en wetenskaplik-verantwoorde artikels.

Groot waardering vir prof Antonites, di Barnard, Pienaar, drr Wim Dreyer, Piet van Staden, en mnr Toerien se insiggewende skrywes, asook ds Hannes Janse van Rensburg se oordenking. U almal se eensgesinde dog verskillende beredenering versterk die leer en lewe van die Hervormde Kerk. 

Homoseksualiteit – 'n Standpunt

Geagte Redakteur

Graag wil ek dr Stephan Hoffman gelukwens met die duidelike en onbevange standpunt wat hy in Die Hervormer van Desember 2015 uitspel.

Dit wil voorkom of dieselfde strategie as voor die 69ste Algemene Kerkvergadering met betrekking tot apartheid weer begin kop uitsteek oor homoseksualiteit, deur ’n sekere standpunt in al die kerklike tydskrifte met oorgawe te propageer.

Read more ...

Homoseksualiteit

Geagte Redakteur

Die artikel van dr Wim Dreyer in blitspos@nhk van 15 Oktober 2015 (en die verkorte weergawe in Die Hervormer van November 2015) verwys.

Eerstens wil ek groot waardering uitspreek oor die openheid waarvoor gepleit word in die inleidingsparagraaf. Inderdaad behoort daar sensitiwiteit en respek te wees vir verskillende opinies.

Ek is egter van mening dat ’n paar denkfoute in die artikel gemaak word:

Read more ...

Apologie aan ongehude moeders

Ek is nou 64. Ek dink terug aan die Kerk toe ek kind was. Ek was in standerd 6 (graad 8), en ’n jong meisie in ons skool het swanger geraak. Ek dink sy was in matriek. Sy was mooi. Maar skielik is sy nie meer in die skool nie.  Dit was so hier by Augustus, en almal het gepraat.

Selfs in die Kerk is gepraat – skande! Die dominee en kerkraad plaas die meisie sommer dadelik onder sensuur (sy is juis in Februarie aangeneem). Daar word huisbesoek by die ouers gedoen, en die meisie is ook nie meer by die huis nie. Sy moes na ’n ander huis gaan, ’n huis vir ongehude moeders. Die ouers kom ook nie meer kerk toe nie – hulle is te skaam oor die skande wat oor die huis gebring is. Die Kerk tree op, vermaan, doen aanbevelings, dit is beter dat die kind sodra “dit” gebore is, aangeneem word.

Read more ...