Die Hervormer

Ons moet praat!

Berigte en hofsake oor geweld is amper ’n gegewe in ons tyd, maar geweld dateer al van die Bybelse tye. In Rigters 19 lees ons van ’n Leviet en sy byvrou. Dis ’n verhaal van ’n vrou wat deur dié met die mag, wat hulle kragdadig en met mening ingespan het, misbruik is. Dié misbruik is boonop half vermaaklik landwyd bekend gemaak. Dit is skokkend, maar soos die spreekwoord sê: Daar is eintlik niks nuut onder die son nie.

Net soos in Rigters, word die eietydse verhale landwyd stuk vir stuk bekend gemaak; op elke lamppaal en koerant word daaroor berig. Die magsmisbruik word so maklik bekend gemaak en verwoord. Is dit genoeg om dit bloot te verwoord, of is ’n meer besliste ingryping dalk nodig?

Read more ...

...en intussen loop die kerke leeg

Gedurig hoor ’n mens allerlei opmerkings oor die kerk, selfs van voorgangers en predikante.  Daar kan waarheid in van die standpunte wees, maar intussen loop ons kerke leeg. Hier hoor ons die mening van ’n lidmaat wat tot onlangs een van ons Kerk se orreliste was.

Die opmerkings sluit die volgende in: Ek kan God net so goed buite as binne die kerk dien. Ek vind God eerder tussen die bome en in die natuur. Ek dien God in my binnekamer. Daar is nie genoeg verskeidenheid, afwisseling en vermaak vir die kinders in die kerk nie. Ek kyk en luister eerder na die TV en radio, dis tog so mooi!

Read more ...

Wees my, sondaar, genadig...

Geagte Redakteur

Die skrywe van dr Stephan Hoffman in Die Hervormer van Desember 2015 het betrekking. In die hele debat rondom selfdegeslagverhoudings en homoseksualiteit is daar ’n saak wat my hinder en iets wat myns insiens nie genoegsaam beredeneer en bedink word nie.

Dit wil vir my voorkom asof daar by sommige in die NHKA die behoefte bestaan dat homoseksualiteit as sodanig vir eens en vir altyd as sonde benoem moet word, soos wat die NGK in ’n onlangse uitspraak rassisme as sonde benoem en veroordeel het. Die ongemak wat ek daarmee beleef, is dat die NHKA met so ’n uitspraak op die terrein van “sondelyste” sou beweeg, en dit kan tog nie.

Read more ...

God hou self sy kerk in stand

Geagte Redakteur

Nadat ek dr Frikkie Labuschagne se artikel in Die Hervormer van Januarie/Februarie 2016 gelees het, is daar ’n paar dinge wat my laat wonder.

Ek is ’n senior Hervormer en ek wonder hoekom die vraag Is die NHKA toegerus vir Jesus se opdrag? nou gevra word. Ek voel dat ons van kleins af geleer is om Jesus se opdragte uit te voer. Sondagskool, katkisasie, as diaken, ouderling en lidmaat. As ons nie nou toegerus is nie, het die Kerk totaal gefaal in sy roeping – die teoloë in die besonder.

Read more ...

Wonderboom reik uit

Gemeente Wonderboom het onlangs besluit om uit te reik na die dele van ons land wat amper geen drinkwater meer gehad het nie as gevolg van die droogte en ander faktore.

In ’n SMS is gemeentelede gevra om houers met drinkwater as dankoffer kerk toe te bring. Lidmate het begin om die sosiale netwerke te gebruik om hul familie en vriende te vra vir houers. Skielik daag die gemeenskap by die kerk op met gevulde, gekoopte of leë houers. Hulle bied hulp aan en gou staan ’n gemeenskap skouer aan skouer en waterbottels was, vul en regpak.

Read more ...