Die Hervormer

Ek onthou nog – Nagmaal op die dorp

Oom Danie van Niekerk het op 21 Augustus sy 90ste verjaardag gevier. Hier dink hy terug aan jare gelede, toe Nagmaal nog ’n groot uittog beteken het.

Nagmaal het altyd op die dorp Middelburg (Transvaal – tans Mpumalanga) plaasgevind waar daar drie susterkerke was. So ’n uittog het byna ’n week lank geduur waarvan twee volle dae net op die pad deurgebring is aangesien die spoed waarmee die wa en osse voortbeweeg het, maar ongeveer 5 tot 6 kilometer per uur was. Die afstand wat afgelê moes word, was 40 kilometer.

Read more ...

Oor berge en dale

7 Thomas JoubertOm die 90 kilometer van die Visriviercanyon te stap, het jy net ’n paar dinge nodig. Lekker medestappers is onontbeerlik, asook ingeloopte skoene en ’n bietjie humor vir die moegword. Jy moet lig pak, want jy moet alles self dra. Die Vis leer ’n mens met hoe min jy kan klaarkom, of anders gesê, dat ons heeltemal te veel letterlike en figuurlike bagasie in die lewe saampiekel. Ek het Junie weer die Vis gaan stap. Ons was 15 stappers, almal vriende, geen klakouse nie.

Die eerste dag van die Vis klim ’n mens 400 meter af in die canyon, van die rand af tot by die rivier. Die afklim is moeilik. Jou sak is nog vol en ken nog nie die rondings van jou lyf nie. Dit is mooi en jy kyk rond, maar jy moet ook mooi kyk waar jy trap, want een mistrap hier en jou stap is verby. Ons het rustig tot onder gevorder, in die skadu van ’n rots by die water gerus en geëet, en die dapperes het in die yskoue water geswem.

Read more ...

Sing jou lied vir die Here

Geagte Redakteur

Richard Steinmann se skrywe in Die Hervormer van April 2016 het my genoodsaak om iets te probeer sê oor hoe ek aanbidding en sang in die kerk verstaan.

Ek haal graag ’n stelling in sy skrywe aan wat volgens my die hart van sy argument raak. Hopelik is daar nog plek en tyd in ons kerke vir behoorlike God geïnspireerde en geesgedrewe beoefening van godsdiens waar daar nie na die menslike tydgees, modes en opvattings gebuig word nie. Die teendeel is dan inderdaad om liewer tuis te bly – en die kerke word al leër...

Read more ...

Hulp gevra met koerantknipseldiens

Die Kerkargief het sedert 1956 ’n knipseldiens. Die doel daarvan is om ’n gedokumenteerde beeld te gee van dit wat op godsdienstige en kerklike gebied gebeur en deur die dagbladpers berig word.

Read more ...

Die Kerk neem afskeid

Gedurende Junie 2016 het die Hervormde Kerk afskeid geneem van ’n emerituspredikant en voormalige predikant van die Kerk.

Read more ...