Die Hervormer

Sing jou lied vir die Here

Geagte Redakteur

Richard Steinmann se skrywe in Die Hervormer van April 2016 het my genoodsaak om iets te probeer sê oor hoe ek aanbidding en sang in die kerk verstaan.

Ek haal graag ’n stelling in sy skrywe aan wat volgens my die hart van sy argument raak. Hopelik is daar nog plek en tyd in ons kerke vir behoorlike God geïnspireerde en geesgedrewe beoefening van godsdiens waar daar nie na die menslike tydgees, modes en opvattings gebuig word nie. Die teendeel is dan inderdaad om liewer tuis te bly – en die kerke word al leër...

Read more ...

Hulp gevra met koerantknipseldiens

Die Kerkargief het sedert 1956 ’n knipseldiens. Die doel daarvan is om ’n gedokumenteerde beeld te gee van dit wat op godsdienstige en kerklike gebied gebeur en deur die dagbladpers berig word.

Read more ...

Die Kerk neem afskeid

Gedurende Junie 2016 het die Hervormde Kerk afskeid geneem van ’n emerituspredikant en voormalige predikant van die Kerk.

Read more ...

Ons moet praat!

Berigte en hofsake oor geweld is amper ’n gegewe in ons tyd, maar geweld dateer al van die Bybelse tye. In Rigters 19 lees ons van ’n Leviet en sy byvrou. Dis ’n verhaal van ’n vrou wat deur dié met die mag, wat hulle kragdadig en met mening ingespan het, misbruik is. Dié misbruik is boonop half vermaaklik landwyd bekend gemaak. Dit is skokkend, maar soos die spreekwoord sê: Daar is eintlik niks nuut onder die son nie.

Net soos in Rigters, word die eietydse verhale landwyd stuk vir stuk bekend gemaak; op elke lamppaal en koerant word daaroor berig. Die magsmisbruik word so maklik bekend gemaak en verwoord. Is dit genoeg om dit bloot te verwoord, of is ’n meer besliste ingryping dalk nodig?

Read more ...

...en intussen loop die kerke leeg

Gedurig hoor ’n mens allerlei opmerkings oor die kerk, selfs van voorgangers en predikante.  Daar kan waarheid in van die standpunte wees, maar intussen loop ons kerke leeg. Hier hoor ons die mening van ’n lidmaat wat tot onlangs een van ons Kerk se orreliste was.

Die opmerkings sluit die volgende in: Ek kan God net so goed buite as binne die kerk dien. Ek vind God eerder tussen die bome en in die natuur. Ek dien God in my binnekamer. Daar is nie genoeg verskeidenheid, afwisseling en vermaak vir die kinders in die kerk nie. Ek kyk en luister eerder na die TV en radio, dis tog so mooi!

Read more ...