Die Hervormer

My Barbiepop, ek wil nie...

Na aanleiding van die tragedie wat hom op 1 Februarie by Hoërskool Driehoek afgespeel het, het die redaksie dr Wimpie van Schoor van Primrose-Oos gevra om te skryf oor die gevoelens van ’n ouer wat ’n kind verloor het. Hy het hierdie teks geskryf presies een jaar na die dood van sy dogter, Janika.

Read more ...

Praat maak beter

Die skok van die gebeure by Hoërskool Driehoek is nog vars in ons geheue. Die ramp het ook lidmate en predikante van die Kerk geraak. Die media het berig wat almal wat daar betrokke was, beleef het.

’n Brief van ’n leerling wat dit sien gebeur het, vertel dat sy nie weer wil teruggaan na die skool toe nie. Dit was ’n traumatiese gebeurtenis wat ’n gemeenskap en land geraak het. Trauma affekteer die fisiese, psigologiese en kognitiewe wese van die mens. Selfs gelowiges kan begin twyfel in God, hoop verloor en die sin van die lewe bevraagteken. Daar is van oral hulp aangebied en gekwalifiseerde beraders en sielkundiges het kinders en onderwysers gehelp om emosies rondom die gebeurtenis te verwerk. 

Read more ...

Stoepstories

Ons begin ’n nuwe rubriek waarin ons gaan probeer vleis gee aan baie van die gebruike wat eie is aan die Hervormde Kerk. Ons klompie Stoepsitters, ’n ou bynaam vir lidmate van die NHKA, is gewoond aan ’n bepaalde manier van doen in ons kerklike lewe en veral in ons eredienste, maar ons weet nie altyd hoekom ons dinge doen soos ons hulle doen nie.

’n Subopskrif sou ook kon wees: Wat maak van ’n Stoepsitter ’n Stoepsitter? In die eerste aflewering wil ons egter reg aan die begin begin, naamlik: Waar kom die byname Stoepsitters, Gatjieponders en Doppers vir onderskeidelik lidmate van die NHKA, NG Kerk en Gereformeerde Kerke vandaan?

Read more ...

Die erediens in die NHKA

Ds Fanie Naudé, Emeritus/Greylingstad, skryf:

Die afgelope tyd vra ek myself af wat die betekenis van die erediens vir ons lidmate is. Dit is selfs ’n vraag aan sommige predikante van ons Kerk. Is die erediens deesdae net ’n gesellige samekoms, of is dit ’n eerbiedige ontmoeting met die Heer van die kerk, deur sy Woord en Gees? Ons sing immers in Gesang 159: God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor Hom vergader.

Read more ...

’n Groen(te) droom

My hartsvriend Etienne Fourie sit my nou die dag aan die droom oor kos. Nie luukse eksotiese kos soos dié waarvan hy ’n meesterkok is nie, maar basiese kos. Kos soos groente wat oral en maklik groei, selfs in die winter, groente soos spinasie, kool, tamaties, beet, wortels en so.

Terwyl ek so dagdroom, sien ek beddings en beddings groente oral waar gelowiges bly. Party van die beddings is op sypaadjies, ander op ongebruikte stukke grond, ander in blombakke by woonstelblokke – maar oral sien ek groentebeddings, nie groot nie, so groot soos Oupa sy beddings gemaak het. Maar oral, in elke dorp, voor gelowiges se huise, en selfs hier en daar waar dit moontlik is, by kerkgeboue.

Read more ...