Die Hervormer

Hulp gevra met koerantknipseldiens

Die Kerkargief het sedert 1956 ’n knipseldiens. Die doel daarvan is om ’n gedokumenteerde beeld te gee van dit wat op godsdienstige en kerklike gebied gebeur en deur die dagbladpers berig word.

Lees verder...

Die Kerk neem afskeid

Gedurende Junie 2016 het die Hervormde Kerk afskeid geneem van ’n emerituspredikant en voormalige predikant van die Kerk.

Lees verder...

Ons moet praat!

Berigte en hofsake oor geweld is amper ’n gegewe in ons tyd, maar geweld dateer al van die Bybelse tye. In Rigters 19 lees ons van ’n Leviet en sy byvrou. Dis ’n verhaal van ’n vrou wat deur dié met die mag, wat hulle kragdadig en met mening ingespan het, misbruik is. Dié misbruik is boonop half vermaaklik landwyd bekend gemaak. Dit is skokkend, maar soos die spreekwoord sê: Daar is eintlik niks nuut onder die son nie.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Net soos in Rigters, word die eietydse verhale landwyd stuk vir stuk bekend gemaak; op elke lamppaal en koerant word daaroor berig. Die magsmisbruik word so maklik bekend gemaak en verwoord. Is dit genoeg om dit bloot te verwoord, of is ’n meer besliste ingryping dalk nodig?

Lees verder...

...en intussen loop die kerke leeg

Gedurig hoor ’n mens allerlei opmerkings oor die kerk, selfs van voorgangers en predikante.  Daar kan waarheid in van die standpunte wees, maar intussen loop ons kerke leeg. Hier hoor ons die mening van ’n lidmaat wat tot onlangs een van ons Kerk se orreliste was.

Die opmerkings sluit die volgende in: Ek kan God net so goed buite as binne die kerk dien. Ek vind God eerder tussen die bome en in die natuur. Ek dien God in my binnekamer. Daar is nie genoeg verskeidenheid, afwisseling en vermaak vir die kinders in die kerk nie. Ek kyk en luister eerder na die TV en radio, dis tog so mooi!

Lees verder...

Wees my, sondaar, genadig...

Geagte Redakteur

Die skrywe van dr Stephan Hoffman in Die Hervormer van Desember 2015 het betrekking. In die hele debat rondom selfdegeslagverhoudings en homoseksualiteit is daar ’n saak wat my hinder en iets wat myns insiens nie genoegsaam beredeneer en bedink word nie.

Dit wil vir my voorkom asof daar by sommige in die NHKA die behoefte bestaan dat homoseksualiteit as sodanig vir eens en vir altyd as sonde benoem moet word, soos wat die NGK in ’n onlangse uitspraak rassisme as sonde benoem en veroordeel het. Die ongemak wat ek daarmee beleef, is dat die NHKA met so ’n uitspraak op die terrein van “sondelyste” sou beweeg, en dit kan tog nie.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.