Die Hervormer

Oor berge en dale

7 Thomas JoubertOm die 90 kilometer van die Visriviercanyon te stap, het jy net ’n paar dinge nodig. Lekker medestappers is onontbeerlik, asook ingeloopte skoene en ’n bietjie humor vir die moegword. Jy moet lig pak, want jy moet alles self dra. Die Vis leer ’n mens met hoe min jy kan klaarkom, of anders gesê, dat ons heeltemal te veel letterlike en figuurlike bagasie in die lewe saampiekel. Ek het Junie weer die Vis gaan stap. Ons was 15 stappers, almal vriende, geen klakouse nie.

Die eerste dag van die Vis klim ’n mens 400 meter af in die canyon, van die rand af tot by die rivier. Die afklim is moeilik. Jou sak is nog vol en ken nog nie die rondings van jou lyf nie. Dit is mooi en jy kyk rond, maar jy moet ook mooi kyk waar jy trap, want een mistrap hier en jou stap is verby. Ons het rustig tot onder gevorder, in die skadu van ’n rots by die water gerus en geëet, en die dapperes het in die yskoue water geswem.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Sing jou lied vir die Here

Geagte Redakteur

Richard Steinmann se skrywe in Die Hervormer van April 2016 het my genoodsaak om iets te probeer sê oor hoe ek aanbidding en sang in die kerk verstaan.

Ek haal graag ’n stelling in sy skrywe aan wat volgens my die hart van sy argument raak. Hopelik is daar nog plek en tyd in ons kerke vir behoorlike God geïnspireerde en geesgedrewe beoefening van godsdiens waar daar nie na die menslike tydgees, modes en opvattings gebuig word nie. Die teendeel is dan inderdaad om liewer tuis te bly – en die kerke word al leër...

Lees verder...

Hulp gevra met koerantknipseldiens

Die Kerkargief het sedert 1956 ’n knipseldiens. Die doel daarvan is om ’n gedokumenteerde beeld te gee van dit wat op godsdienstige en kerklike gebied gebeur en deur die dagbladpers berig word.

Lees verder...

Die Kerk neem afskeid

Gedurende Junie 2016 het die Hervormde Kerk afskeid geneem van ’n emerituspredikant en voormalige predikant van die Kerk.

Lees verder...

Ons moet praat!

Berigte en hofsake oor geweld is amper ’n gegewe in ons tyd, maar geweld dateer al van die Bybelse tye. In Rigters 19 lees ons van ’n Leviet en sy byvrou. Dis ’n verhaal van ’n vrou wat deur dié met die mag, wat hulle kragdadig en met mening ingespan het, misbruik is. Dié misbruik is boonop half vermaaklik landwyd bekend gemaak. Dit is skokkend, maar soos die spreekwoord sê: Daar is eintlik niks nuut onder die son nie.

Net soos in Rigters, word die eietydse verhale landwyd stuk vir stuk bekend gemaak; op elke lamppaal en koerant word daaroor berig. Die magsmisbruik word so maklik bekend gemaak en verwoord. Is dit genoeg om dit bloot te verwoord, of is ’n meer besliste ingryping dalk nodig?

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.