Die Hervormer

SA Raad van Kerke waarsku die ANC

Op 18 Mei vanjaar het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in die Regina Mundi-kerk in Soweto ’n verklaring uitgereik waarin hulle hul kommer uitspreek oor die huidige situasie in die land. Die verklaring vorm deel van ’n ontboesemingsproses.

Die SARK het verwys na die woorde van oudpresident Nelson Mandela in 1996, toe hy gewaarsku het teen ’n regering wat nie deursigtig of aanspreeklik is nie. Daarom, het hy destyds gesê, is daar in die Grondwet meganismes ingebou om te verseker dat die regering altyd deel sal wees van die oplossing, en nie deel van die probleem nie.

Read more ...

Die Christen en die gebruik van dagga

Dagga is gewettig. Hoe raak dit die lewe van ’n gelowige voor die aangesig van God? Teologiestudent Thomas Dreyer lewer kommentaar.

As student op universiteit het ek reeds binne die eerste week met dagga te doen gekry. Daar is waarskynlik nie ’n student in Suid-Afrika wat nie dieselfde kan sê nie. Sommige jongmense meen dat dit hulle help om te fokus, soos die medikasie Ritalin byvoorbeeld sou doen, maar sonder dat hulle ’n voorskrif nodig het. Of dit nou vir “akademiese”, “mediese” of sosiale gebruik is, redes word gevind vir die gebruik van dagga.

Read more ...

48ste Nasionale NHSV Kongres

Die NHSV se 48ste Nasionale Kongres vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5: 22).

Die opening van die Kongres vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbou- hoewes, en die Kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

Read more ...

Dag van gebed vir Suid-Afrika

Ds Gerhard Oberholzer en ds Johann Eloff van die Mansfield Christian Reformed Church in Brisbane skryf:

Geagte broers en susters in ons Here Jesus Christus: Ons as gemeente wil julle graag verseker van ons volgehoue gebede vir Suid-Afrika. Op Sondag 26 Maart 2017 het ons onsself verootmoedig en albei ons eredienste gefokus op gebed vir ons vriende en familie in Suid-Afrika. Ons het so ver moontlik buite ons gemeentegrense mense in Brisbane, Australië, uitgenooi om deel te wees van ons Engelse sowel as Afrikaanse eredienste.

Read more ...

Optrede teen pres Jacob Zuma

Op 3 April 2017 het die Tussenkerklike Raad hierdie verklaring aan die Nasionale Uitvoerende Komitee van die African National Congress gestuur. Die verklaring is onderteken deur dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die NG Kerk), ds Cassie Aucamp (Voorsitter: Deputate Ekumenies van die GKSA) en dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommunikasie van die NHKA).

Ons land staan tans by ’n kruispad. Met bevolkingsgroei van ongeveer 1% per jaar, ’n ekonomiese groeikoers van omtrent 0,3% per jaar, ongeveer 9 miljoen werklose mense, meer as 17 miljoen mense wat afhanklik is van staatstoelae, en ’n voortgaande proses van emigrasie onder vaardige, jong Suid-Afrikaners en hul gesinne, word dit al moeiliker om vir gewone Suid-Afrikaners die geleentheid te bied om ’n menswaardige bestaan te voer in ons geliefde land. Onder sulke omstandighede is dit geen wonder nie dat misdaad deel is van die alledaagse lewenservaring van ons burgers.

Read more ...