Die Hervormer

Twee emerituspredikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee emerituspredikante van die Hervormde Kerk oorlede.

Ds DJAG (Dirk) du Toit is Maandagaand 31 Julie oorlede. Hy was 92 jaar oud. Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie du Toit en hul familie. Ds Du Toit is in Februarie 1949 georden, en het gemeentes Heilbron, Noord-Rhodesië, Marble Hall, Noordrand, Florida, Belfast, Tzaneen, Delarey en Alberton-Wes bedien. Hy het in 1989 emeritaat aanvaar.

Ds NJ (Nico) Janse van Rensburg is Vrydagmiddag 11 Augustus oorlede. Hy was 83 jaar oud. Die roudiens het plaasgevind op Woensdag 16 Augustus vanuit Gemeente Noordelike Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Miemie, en hul familie. Ds Janse van Rensburg is in Januarie 1958 georden, en het gemeentes Makwassie, Gwelo, Piet Retief, Glencoe, Randpoort, Primrose, Boksburg, Elandspoort en Hendrina bedien. Hy het in 1992 siekte-emeritaat aanvaar, en emeritaat in 1993.


Redaksielid in die huwelik bevestig

Baie geluk aan ds Elmien (Knoetze) Shaw van Gemeente Swartkop wat op 17 Junie in die huwelik bevestig is met Derrick Shaw.

Die seremonie was in Parys by Vintage-Yard, en volgens Elmien was dit koud, maar gevul met warm liefde van familie, vriende en lekker rooiwyn. Hulle was in Seychelle en Lesotho vir hul wittebrood.

Elmien dien in die redaksie van Die Hervormer.


Predikantewegbreek

’n Wegbreek (retreat) vir die Kerk se predikante vind plaas van 9 tot 12 Oktober 2017 by Origins in Kromdraai.

Daar is slegs 30 plekke beskikbaar, en die koste beloop R1 000 per persoon. Gemeentes en ringe word versoek om predikante te subsidieer waar moontlik. Geen formele lesings word aangebied nie, en predikante kan VBO-punte verdien met bywoning.

Kontak ds David Barnard by 083 441 1789 of davidbarnard@mweb.co.za vir meer inligting en om te bespreek.

Leef die vrug van die Gees

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5: 22-23)

Die tema van die 48ste Nasionale NHSV Kongres wat in Pretoria plaasgevind het van 2 tot 4 Julie 2017 is voorafgegaan deur die temas van die vorige twee jare se streekbyeenkomste: Blom waar jy geplant is (2015) en Blomvrou, versprei jou geur(2016). Hierdie temas het ’n hoogtepunt bereik met vanjaar se tema Leef die vrug van die Gees! Ds Willem Kok, skriba van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, het in sy oordenking tydens die openingsaand die NHSV se temas van die afgelope jare treffend saamgevat.

Read more ...

Nuwe NHSV Dagbestuur

Gedurende die afgelope NHSV Kongres is die nuwe Dagbestuur verkies.

Op die foto is voor van links na regs Wilna Koekemoer (sekretaris); Mari-lizé Beukes (voorsitter); Karin Steenekamp (visevoorsitter). Agter van links na regs Ronél Bezuidenhout (visesekretaris); Gerda van der Merwe (visetesourier); Sanet van Wyk (tesourier).