Die Hervormer

Bybeljaar 2020

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 200 jaar oud in 2020. Daar word beplan om dié geleentheid met dankbaarheid op verskillende maniere te vier.

Aangesien die viering waarskynlik ’n redelike mate van dekking in die openbare media sal geniet, is dit ’n ideale geleentheid vir die kerke in Suid-Afrika om op die Bybel te fokus as ons gemeenskaplike bron. In die lig daarvan wil ons graag vroegtydig die volgende gedagtes deel as moontlikhede om te oorweeg:

Read more ...

Mooi so, Hervormers!

Salome Cruywagen, Centurion, skryf:

 Nadat dit bekend geword het dat Gemeente Pretoria se historiese kerkgebou verkoop is, het bewaringsgesindes asem opgehou oor die SP Engelbrecht-museum wat in die gebou gehuisves was.

Read more ...

’n Nuwe visie vir die Kerk?

Jan Burger, Pretoria, skryf:

 In Die Hervormer van Maart 2018 lees ek dat die kerkgeboue van gemeentes Pretoria en Pretoria-Noord verkoop word, omdat daar van oortollige kerkgeboue ontslae geraak moet word. Ook dat ons minder institusioneel na die Kerk moet kyk.

Read more ...

Nuwe dekaan vir Fakulteit Teologie

Prof Jerry Pillay is met ingang van 1 Maart 2018 as dekaan van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie aangestel.

Prof Pillay het in 2014 by UP aangesluit en was sedert 2015 die departementshoof van Kerkgeskiedenis en Kerkreg. Hy het voorheen die poste beklee van algemene sekretaris van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk in Suider-Afrika, senior leraar by St Andrew’s Presbiteriaanse Kerk in Benoni, en senior leraar by die Bridgetown Presbiteriaanse Kerk in Kaapstad. Hy het ook tot onlangs gedien as die president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WCRC). In hierdie posisie, wat hy sewe jaar lank beklee het, kon hy leierskap op internasionale vlak lewer.

Read more ...

Fokus op gesinsgeweld

Die Algemene Diakensvergadering (ADV) fokus vanjaar op gesinsgeweld.

Hierdie geweld kan verskillende vorme aanneem en strek van verbale, emosionele en ekonomiese geweld tot ekstreme fisiese en seksuele geweld. Statistieke sonder Suid-Afrika uit as een van die lande in die wêreld met die hoogste voorkoms van gesinsgeweld. Die aangemelde gevalle skets ’n somber prentjie: Een uit elke vyf vroue was al ’n slagoffer van geweld van die persoon met wie sy ’n lewensruimte deel, en dit beteken noodwendig dat haar kinders ook aan die geweld blootgestel is. Daar is natuurlik ook talle voorbeelde van manlike slagoffers.

Read more ...