Die Hervormer

Nooit te oud om te leer nie

Ek het met my rugfusie nie noodwendig altyd nuwe dinge geleer nie, maar baie ou waarhede weer ontdek en waardeer.

Ek het op ’n harde manier geleer dat ek beter na my liggaam moes geluister het. Ek moes die simptome gouer ernstiger opgeneem het en professionele hulp gesoek het. Maar daar is darem versagtende omstandighede. Ek het gedink ek is redelik fiks. Ek het lank aan langafstand-padwedlope deelgeneem, drie keer ’n week in die gimnasium gaan oefen, en minstens een keer ’n week gholf gespeel. En buitendien, wie sal die uitnodiging kan laat verbygaan om saam met jou twee seuns en jou kleinseun aan ’n gholftoernooi op Pietersburg deel te neem – al strek die toernooi ook oor drie dae. Na die drie dae het ek laerugpyn ervaar en baie broos gevoel. En instinktief geweet dat ek dit vorentoe rustiger sal moet vat.

Read more ...

’n Reisperspektief – Reformasie 500 jaar

Ons het in 2017 ’n jaar lank “fees gevier” om Reformasie 500 jaar te herdenk. Daar was opnuut verskille in mening van wat gepas sou wees en wat nie – wie welkom sou wees en wie nie…

Ek bly egter daaroor nadink: die besondere ervaring tydens ons onlangse reis in Europa en ons besoeke aan plekke van die Reformasie.

Read more ...

Meningsopname

Geagte leser van Die Hervormer

Vandag se leef- en leeswêreld bied ’n verskeidenheid uitdagings om effektief met lidmate en die gemeenskap te kommunikeer. Ons wil graag seker maak dat ons kommunikasie met verskillende ouderdoms- en nisgroepe in die Kerk so effektief moontlik is. Die aanbod van elektroniese media open ’n verskeidenheid nuwe moontlikhede wat ontgin kan word. Ons vra hiermee jou hulp om die behoeftes wat binne die NHKA bestaan, vas te stel.

Read more ...

Bybeljaar 2020

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 200 jaar oud in 2020. Daar word beplan om dié geleentheid met dankbaarheid op verskillende maniere te vier.

Aangesien die viering waarskynlik ’n redelike mate van dekking in die openbare media sal geniet, is dit ’n ideale geleentheid vir die kerke in Suid-Afrika om op die Bybel te fokus as ons gemeenskaplike bron. In die lig daarvan wil ons graag vroegtydig die volgende gedagtes deel as moontlikhede om te oorweeg:

Read more ...

Mooi so, Hervormers!

Salome Cruywagen, Centurion, skryf:

 Nadat dit bekend geword het dat Gemeente Pretoria se historiese kerkgebou verkoop is, het bewaringsgesindes asem opgehou oor die SP Engelbrecht-museum wat in die gebou gehuisves was.

Read more ...