Die Hervormer

Stoepstories: Die konsistoriegebed en die kanselgebed

’n Kerkraadslid vra Oupa Stoep hoekom die dominee ook bid net voor hy op die kansel klim as die kerkraad enkele sekondes vantevore in die konsistorie ook gebid het vir die verkondiging in die erediens daardie Sondag. Oupa Stoep was gestonk vir ’n antwoord, maar gelukkig het Oupa Stoep slim vriende...

Die gebruik om in die konsistorie voor die erediens ’n gebed te doen, asook vir die predikant om ’n gebed te doen wanneer hy of sy die kansel bestyg, is deel van ’n baie ou kerklike tradisie, beduie een van Oupa Stoep se vriende hom toe. Dit is egter nie net ’n tradisie nie – dit berus op die oortuiging dat God self, deur sy Gees, in die erediens teenwoordig is. Dit hou ook verband met die spreuk wat vroeër jare op feitlik elke kansellap in die Hervormde Kerk te sien was: So spreek die Here!

Read more ...

Leierskapsafrigting en predikante (2)

Bestuurs- en leierskapsafrigting word in die besigheidswêreld gebruik om leiers se potensiaal te ontsluit en prestasie te verbeter. Dit is ’n metode van leer wat mense ontwikkel en met gereedskap toerus om aktief doelwitte te bereik. Wat gebeur wanneer predikante bestuursafrigting ontvang? 

Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool wou die persepsies daaroor toets, bepaal watter aspekte van afrigting ’n impak maak op predikante as leiers, en vasstel of dit in die kerk aangewend kan word. Tien predikante van verskillende denominasies wat die Hervormde Kerk insluit, het aan die studie deelgeneem. Hier word hul insette aan die woord gestel.

Read more ...

Leierskapsafrigting en predikante

Ds Danie Taljard het die graad MPhil in Bestuursafrigting met die titel The influence of coaching on clergy who manage their own congregations aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy vra hier of predikante wel bestuurs- en leierskapsafrigting moet kry.

Kort predikante afrigting? Die vraag word in ’n ligte luim gevra omdat ons op sportgebied goed weet dat ’n talentvolle, fikse en ervare span dikwels faal as gevolg van swak afrigting. Dan eis ons dat die afrigter se kop moet rol. Aan die ander kant weet ons ook wat ’n goeie afrigter met selfs ’n middelmatige span kan vermag.

Read more ...

Stoepstories: Die wit strikdas...

Lang jare gelede, toe Oupa Stoep nog Nefie Stoep was, het hy gedien as diaken in die kerkraad van Gemeente Philadelphia.

Een Sondag het wyle prof Piet van der Merwe op sy kenmerkende droë en formele manier die kerkraad daaraan herinner dat die Kerkwet bepaal dat die dra van ’n wit strik-das nog amptelike drag vir kerkraadslede is. Die volgende Sondag was almal uitgevat in hul swart pakke, wit hemde en wit strikdassies. Nefie Stoep kon nie ophou giggel nie. Toe prof Piet hom vra wat hy so snaaks vind, moes hy antwoord: Ek het nog nooit so ’n spul groot, uitgevrete pikkewyne bymekaar gesien nie. Prof Piet was nie geamuseer nie.

Read more ...

Stoepstories: Vanwaar die toga!

Ons klompie Stoepsitters, ’n ou bynaam vir lidmate van die NHKA, is gewoond aan ’n bepaalde manier van doen in ons kerklike lewe en veral in ons eredienste, maar ons weet nie altyd hoekom ons dinge doen soos ons hulle doen nie.

Toe Oupa Stoep so ’n jong dominee was, kom staan daar ’n seuntjie en pluk aan Oupa se toga, wat hy nog nie na die diens uitgetrek het nie: Ek hou daarvan as jy jou swart jas dra! sê die jongeling. Ek is baie bly, antwoord Oupa, nogal gevlei, maar hoekom hou jy daarvan as ek dit dra? Want enige vriend van Batman is ’n vriend van my! sê die jong man en blaas Oupa se ego goed af.

Read more ...