Die Hervormer

Nuwe Klankbybel nou beskikbaar

As deel van die missie om die Bybel vir almal toeganklik te maak, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedurende die afgelope twee jaar ’n Bybelluisterprogram ontwikkel wat gebruik maak van ’n nuwe apparaat waarmee na die Bybel geluister kan word.

Die apparaat staan bekend as die Audibible – ’n kompakte toestel wat ontwerp is om op enige plek gebruik te kan word. Dit vervang die Proclaimer, wat in die verlede hoofsaaklik deur luistergroepe gebruik is, en open tegelykertyd ’n hele aantal nuwe gebruiksmoontlikhede.

Junie 2015 gesprekhoofbladDie Audibible se kragbron is ’n ingeboude herlaaibare battery wat deur ’n sonkragpaneel op die rugkant van die toestel of ’n gewone konvensionele laaier herlaai kan word. Dit is lig en maklik hanteerbaar – ongeveer dieselfde grootte as ’n selfoon, maar effens dikker. Die kontrolefunksies verskyn onder andere ook in brailleskrif op die sykante van die toestel sodat dit makliker gebruik kan word deur blindes wat brailleskrif kan lees.

Elke Audibible bevat ’n enkelstemopname van die volledige Bybel in die taalkeuse van die gebruiker. Dit is tans in Afrikaans (1933/53 en 1983 vertalings), isiZulu, Sepedi, Setswana, Sesotho, isiXhosa en Engels (King James) beskikbaar. Die opname van die Engelse Good News vertaling het reeds begin en sal hopelik vanjaar voltooi word. Al 11 ons amptelike tale sal oor ’n tydperk van ’n paar jaar opgeneem word.

Alhoewel die Bybelluisterprogram hoofsaaklik gemik is op luistergroepe, wat aangemoedig word om saam geskeduleerd na die hele Bybel te luister en bespreking daaroor te voer, is die Audibible ook ideaal geskik vir persoonlike gebruik deur individue. Dink maar net aan die miljoene mense wat funksioneel ongeletterd is en nie goed kan lees nie; aan diegene wat nie oor elektrisiteit beskik nie; aan diegene met spesiale behoeftes – siggestremdes, siekes en armes wat nie oor terugspeelmeganismes beskik waarmee na die Bybel op CD geluister kan word nie. Die Audibible is ook ’n ideale geskenk vir bejaardes en kinders en enigeen wat verkies om na die Bybel te luister eerder as om dit te lees.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel die Audibible gratis beskikbaar aan luistergroepe en aan individue met spesiale behoeftes soos ongeletterdes, siggestremdes en mense wat dit glad nie kan bekostig nie. Sulke aansoeke moet gerig word aan die naaste Bybelhuis – Arina le Roux (leroux@biblesociety.co.za of 011 970 4010) in die geval van Kempton Park. Vir enige ander doeleindes kan die Audibible teen slegs R280 aangekoop word by die Bybelsentrums in die onderskeie Bybelhuise in die land (dit is nie by die verspreiders On the Dot beskikbaar nie). Dit kan ook telefonies bestel word – in die geval van Kempton Park by Anna-Marie Homann of Melvin Maetane (011 970 4010). Drr Kálmán Papp of Stephan Hoffman kan by dieselfde nommer geskakel word vir enige verdere navrae.