Die Hervormer

’n Nuwe visie vir die Kerk?

Jan Burger, Pretoria, skryf:

 In Die Hervormer van Maart 2018 lees ek dat die kerkgeboue van gemeentes Pretoria en Pretoria-Noord verkoop word, omdat daar van oortollige kerkgeboue ontslae geraak moet word. Ook dat ons minder institusioneel na die Kerk moet kyk.

In die April 2018-uitgawe hoor ons dit weer: ...ons durf nie meer vasklou aan gemeentestrukture of geboue nie.

In blitspos@nhk van 12 April word – verstommend – oor Pretoria-Noord gespog: Met ingang van Sondag 8 April vind die gemeente se eredienste plaas by die Pretoria-Noord Rolbalklub. Volgens die gemeente se 50-jaar-gedenkalbum is die eredienste vanaf 1930 gehou in ’n sinkgeboutjie wat as die “Town Hall” bekendgestaan het. Hierdie sinkgeboutjie het op die plek gestaan waar die Rolbalklub nou is. So begin die gemeente na 88 jaar weer op dieselfde plek as in 1930!

In dieselfde nuusbrief word hulp gevra met die verhuising van die kosbare SP Engelbrechtmuseum vanuit Pretoria se kerkgebou. Die Museum wat met groot fanfare en sukses luisterryk bekendgestel is op 25 Augustus 2010 en waarheen ons nog vanjaar in die Januarie/Februarie-uitgawe van Die Hervormer uitgenooi is. Waarheen nou? En net soos met die onlangse verskuiwing van die Kerkargief na die Erfenisstigting sekerlik nie ’n maklike taak nie.

Is dit regtig alles positiewe veranderings? Hoekom kom die mooi uitdrukking gooi die kind saam met die badwater weg by my op? Geen sentrale hoofkantoor meer nie, al hoe minder eie kerkgeboue – dra al die baie veranderings nie dalk by tot die feit dat lidmaattalle steeds daal nie?

Of is die oënskynlike daling in getalle maar net ’n slenter van gemeentes om minder per capita-heffings te betaal?

Die hoofartikel in Die Hervormer van April vra heel uit die hoogte: Hoe nou, Hervormers? Laat ons nie skande by skade voeg en neerpraat op lidmate nie. Ons Kerk se lidmate is nie dom en oningelig nie, en al die onsekerhede wat geskep word te midde van verandering op verandering gaan ons nie noodwendig na ’n ander kerk laat vlug nie. Maar sommige van ons mag dalk besluit om die Kerk as institusie te verlaat en net binne ons eie kring die waardes van eensgesindheid, vrede en gemoedsrus uit te leef: weg van die sosiale klub waarin die Kerk ontaard...