Die Hervormer

Nuwe dekaan vir Fakulteit Teologie

Prof Jerry Pillay is met ingang van 1 Maart 2018 as dekaan van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie aangestel.

Prof Pillay het in 2014 by UP aangesluit en was sedert 2015 die departementshoof van Kerkgeskiedenis en Kerkreg. Hy het voorheen die poste beklee van algemene sekretaris van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk in Suider-Afrika, senior leraar by St Andrew’s Presbiteriaanse Kerk in Benoni, en senior leraar by die Bridgetown Presbiteriaanse Kerk in Kaapstad. Hy het ook tot onlangs gedien as die president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WCRC). In hierdie posisie, wat hy sewe jaar lank beklee het, kon hy leierskap op internasionale vlak lewer.

Hy word wyd erken vir sy betrokkenheid in die ekumeniese bewegings in Suid-Afrika en in die buiteland. Hy het gedien in die Nasionale Uitvoerende Raad van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en was betrokke by baie projekte wat uitdagings in Suid-Afrika en Afrika as geheel hanteer. Hy dien ook in die Sentrale Komitee van die Wêreldraad van Kerke en in talle ander internasionale komitees.

Prof Johan Buitendag se termyn as dekaan van die Fakulteit het aan die einde van Februarie 2018 verstryk. Hy was sedert 2004 adjunkdekaan en sedert 1 Maart 2010 dekaan.