Die Hervormer

Fokus op gesinsgeweld

Die Algemene Diakensvergadering (ADV) fokus vanjaar op gesinsgeweld.

Hierdie geweld kan verskillende vorme aanneem en strek van verbale, emosionele en ekonomiese geweld tot ekstreme fisiese en seksuele geweld. Statistieke sonder Suid-Afrika uit as een van die lande in die wêreld met die hoogste voorkoms van gesinsgeweld. Die aangemelde gevalle skets ’n somber prentjie: Een uit elke vyf vroue was al ’n slagoffer van geweld van die persoon met wie sy ’n lewensruimte deel, en dit beteken noodwendig dat haar kinders ook aan die geweld blootgestel is. Daar is natuurlik ook talle voorbeelde van manlike slagoffers.

Op Woensdag 21 Maart (vakansiedag), van 08:30 tot 16:00, bied die ADV ’n Ubi caritas-eendagsimposium by Gemeente Rooihuiskraal aan. Die sprekers is Rhona van Niekerk, ’n kliniese maatskaplike werker en kriminoloog wat impakstudies vir die hooggeregshof doen oor slagoffers, en Ina Bonnette, wat die boosheid van die Modimolle-monster oorleef het en leef as oorwinnaar.

Temas wat behandel sal word, is ’n definisie en vorme van gesinsgeweld; hoekom mense daarin vasgevang word; hoekom daar hoop is; waarom en hoe die siklus gebreek kan word; en genesing en hoop.

Predikante kan VBO-punte verdien as hulle die simposium bywoon, en maatskaplike werkers moontlik CPD-punte.

Rig navrae oor die simposium aan ds Gerhard Stoltz by 012 322 8885 x3111, 086 610 6858 of gerhard@diakens.co.za.