Die Hervormer

Verdagmaking van Bybelvertaling betreur

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het hierdie belangrike kennisgewing uitgereik.

Neem asseblief kennis dat die petisie teen Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (BDV), wat tans weer via die sosiale media (Facebook, WhatsApp) die rondte doen, van alle waarheid ontbloot is.

Die Bybelgenootskap het reeds in 2012/2013 hierdie valse bewerings ten opsigte van die BDV volledig beantwoord in ’n amptelike verklaring wat gelees kan word by www.bybeldirektevertaling.co.za. Klik op Vraag en antwoord en dan op Verklaring van Bybelgenootskap van Suid-Afrika na aanleiding van ’n petisie teen ’n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling