Die Hervormer

Predikant skielik oorlede

Ds W (Werner) Mans van Gemeente Duncanville is Donderdag 7 September oorlede. Hy was 41 jaar oud.

Die teraardebestelling het plaas-gevind op Vrydag 15 September by die Wespark-begraafplaas, en die erediens by Gemeente Turffontein. Ds Hannes van der Merwe het die diens gelei. Ons innige simpatie gaan aan ds Mans se vrou, Louise, en hul familie.

Ds Mans is op 13 Maart 2003 gelegitimeer, en het gemeentes Pretoria (2003), Turffontein (2007) en Duncanville (2013) bedien.