Die Hervormer

100 jaar van akademiese uitnemendheid

Die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie is vanjaar 100 jaar oud. Die laaste naweek in Julie het die Fakulteit weer behoorlik fees gevier.

Soos by enige goeie akademiese instansie, het die verrigtinge afgeskop met ’n colloquium.  Die oggend van Saterdag 29 Julie het verteenwoordigers van universiteite van reg oor die land, en ook vanuit Europa en Amerika, bymekaargekom. Verteenwoordigers het akademici sowel as studente ingesluit. Die diversiteit van die groep uit verskeie posisies, ouderdomme en geslagte het bygedra tot ’n lewendige en insiggewende gesprek.

 Al die persone het gesprek gevoer oor die tema Reimagining curricula for a just university in a vibrant democracy. Die bespreking is noukeurig opgeneem vir verdere bespreking by die Fakulteit se beplanningsvergadering rondom kurri-kulumtransformasie op 18 Augustus vanjaar.

Saterdagaand is die eeufeesvieringe stylvol voortgesit. Die formele program het ’n konsert en ’n banket ingesluit. In samewerking met UP Kunste is ’n uitsonderlike kleurvolle en diverse konsert aangebied, wat die Fakulteit se inklusiewe ingesteldheid met ’n mosaïek van klanke uitgebeeld het.

Die banket wat deur die visekanselier en rektor van UP, prof Cheryl de la Rey, aangebied is, het van deeglike beplanning en goeie smaak getuig. Die eregasspreker was prof David Ford, Regiusprofessor in Godgeleerdheid (emeritus) aan die Universiteit van Cambridge.

Prof De la Rey het in haar verwelkomingswoord genoem dat die Fakulteit inderwaarheid ’n dubbele honderd vier, aangesien die Fakulteit se akademiese uitnemendheid onlangs bevestig is deur die QS World University Rankings by Subject. Daarvolgens is die Fakulteit in die 14de plek vir navorsingsimpak en in die 28ste plek vir aanhalings per referaat. Dit is die hoogste posisie in Afrika en onder die boonste 100 in die wêreld.

Die dekaan, prof Johan Buitendag, het by die banket opgemerk dat ’n eeufees ’n tyd is vir waardering, erkentlikheid en nadenke. Hy het beklemtoon dat die belangrikste fokus van ’n eeufees behoort te val op die eeu wat voorlê.

Prof Ford het gelukwensinge oorgedra en aangesluit by die tema van teologie aan openbare universiteite. Volgens hom is die sleutel gesetel in wysheid. Hy het beklemtoon dat teologie ’n oorkoepelende verantwoordelikheid het binne ’n pluralistiese wêreld, en dat dit samewerking met ander insluit met die doel om meer intelligente en meer verantwoordelike geloof en oortuiging asook begrip daarvoor te bevorder. Hy het die Fakulteit aangemoedig om hul spesiale nis te bewaar en om soos Nelson Mandela dapper vooruit te gaan op ’n inklusiewe reis.

Sondag is die feesvieringe plegtig en gepas afgesluit met ’n gesamentlike erediens by Universiteitsoord. Prof Yolanda Dreyer was die liturg wat voorlesers en liedere van verskeie tale en kulture betrek het. Die verrigtinge is afgesluit met Nagmaal waarin almal gedeel het, terwyl daar ook verteenwoordigers van die onderskeie kerke by die Nagmaaltafel aangesit het as simbool van samewerking.

(Dr Geyser-Fouché is senior lektor aan UP se Fakulteit Teologie)