Die Hervormer

Twee emerituspredikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee emerituspredikante van die Hervormde Kerk oorlede.

Ds DJAG (Dirk) du Toit is Maandagaand 31 Julie oorlede. Hy was 92 jaar oud. Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie du Toit en hul familie. Ds Du Toit is in Februarie 1949 georden, en het gemeentes Heilbron, Noord-Rhodesië, Marble Hall, Noordrand, Florida, Belfast, Tzaneen, Delarey en Alberton-Wes bedien. Hy het in 1989 emeritaat aanvaar.

Ds NJ (Nico) Janse van Rensburg is Vrydagmiddag 11 Augustus oorlede. Hy was 83 jaar oud. Die roudiens het plaasgevind op Woensdag 16 Augustus vanuit Gemeente Noordelike Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Miemie, en hul familie. Ds Janse van Rensburg is in Januarie 1958 georden, en het gemeentes Makwassie, Gwelo, Piet Retief, Glencoe, Randpoort, Primrose, Boksburg, Elandspoort en Hendrina bedien. Hy het in 1992 siekte-emeritaat aanvaar, en emeritaat in 1993.