Die Hervormer

Predikantewegbreek

’n Wegbreek (retreat) vir die Kerk se predikante vind plaas van 9 tot 12 Oktober 2017 by Origins in Kromdraai.

Daar is slegs 30 plekke beskikbaar, en die koste beloop R1 000 per persoon. Gemeentes en ringe word versoek om predikante te subsidieer waar moontlik. Geen formele lesings word aangebied nie, en predikante kan VBO-punte verdien met bywoning.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Kontak ds David Barnard by 083 441 1789 of davidbarnard@mweb.co.za vir meer inligting en om te bespreek.

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.