Die Hervormer

Nuwe NHSV Dagbestuur

Gedurende die afgelope NHSV Kongres is die nuwe Dagbestuur verkies.

Op die foto is voor van links na regs Wilna Koekemoer (sekretaris); Mari-lizé Beukes (voorsitter); Karin Steenekamp (visevoorsitter). Agter van links na regs Ronél Bezuidenhout (visesekretaris); Gerda van der Merwe (visetesourier); Sanet van Wyk (tesourier).

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 


Kommentaar

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.