Die Hervormer

Knysna – vernietiging, hulp en hoop

’n Groot dankie aan al die gemeentes, besighede en individue wat al bygedra het tot die ADV Rampfonds. Tot op hede is R202,867 al ontvang.

Die uitdaging lê daarin om aan te hou help vir die volgende twee tot drie maande. Terwyl die wêreld en die media aanbeweeg na die volgende nuusgebeure, hou die gemeentes aan om in hul gemeenskappe hulp en hoop te bring. ’n Besondere dankwoord aan Gemeente Outeniqua en die RDV Swellendam wat met moeitelose ywer die barmhartigheidswerk volhou.

Verdere bydraes kan by die ADV Rampfonds inbetaal word. Die bankbesonderhede is soos volg: Raad van Finansies, ABSA tjekrekening, nr 020 000 287, takkode 632005, verwysing: 16RAMP + naam.