Die Hervormer

Dag van gebed vir Suid-Afrika

Ds Gerhard Oberholzer en ds Johann Eloff van die Mansfield Christian Reformed Church in Brisbane skryf:

Geagte broers en susters in ons Here Jesus Christus: Ons as gemeente wil julle graag verseker van ons volgehoue gebede vir Suid-Afrika. Op Sondag 26 Maart 2017 het ons onsself verootmoedig en albei ons eredienste gefokus op gebed vir ons vriende en familie in Suid-Afrika. Ons het so ver moontlik buite ons gemeentegrense mense in Brisbane, Australië, uitgenooi om deel te wees van ons Engelse sowel as Afrikaanse eredienste.

Efesiers 3: 14-21 is die fondament waarop ons gebede vir julle staan. Mag julle elke dag weet hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek! Daar is soveel van ons lidmate wat geliefdes in Suid-Afrika aan die dood afgestaan het verlede jaar, soms met wreedaardige en gewelddadige misdaad, wat ons elkeen wat aan mekaar in Christus verbind is, diep aanraak. Ons besef dat ons geliefdes ook julle lidmate is en dat ons daarom aan mekaar verbind is in Jesus Christus, ons Heer! Ons gebed is vir vrede: nie die vrede van hierdie wêreld nie, maar die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan!

Ons gebede was eerstens op misdaad, geweldsmisdaad en plaasmoorde gefokus. Tweedens het ons vir elkeen wat gebuk gaan onder werkloosheid en armoede gebid. Laastens was die ouderlinge se gebede gefokus op die teenwerking van korrupsie deur die werking van die Heilige Gees in die harte van mense, wat ons almagtige God alleen kan aanraak.

Dit is ons gebed dat julle innerlik sterk sal wees, deur julle geloof, en dat julle altyd in die liefde van Jesus gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle sy krag beleef in hierdie tyd waar julle ook al in Suid-Afrika woon. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom alleen kom die eer toe! Mag julle met sy volheid vervul word en mag ons verbondenheid aan mekaar in Christus vir ewig wees met ons oë gevestig op die dag wanneer ons Here Jesus weer kom! Soli Deo Gloria!