Die Hervormer

Verkoop van die sinodale geboue

Vanuit die Kommissie van die AKV:

Die Kommissie van die AKV en die Raad van Finansies het tydens hul gesamentlike vergadering op 2 Maart besluit om verdere ondersoek te doen voordat besluit word oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum. ’n Vyfmankomitee onder leiding van dr André Ungerer is aangewys om sekere aspekte in groter besonderhede te ondersoek voordat ’n besluit geneem word. Daar is met die nuwe eienaar onderhandel om die tweede en derde vloer van die Dirk van der Hoffgebou vir ’n verdere 12 maande te huur. Die Kerklike administrasie, die Kerkargief en die Boekwinkel sal dus vir die volgende jaar steeds daar gehuisves word, terwyl sekere afdelings en organisasies (soos Oudit en Rata) tans besig is met onderhandelinge om alternatiewe akkommodasie te vind. Die Kerk sal ingelig word sodra daar ’n besluit oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum geneem is.