Die Hervormer

Baie dankie!

Van die redaksie se kant, baie dankie aan ons lesers en kollegas vir die besonder positiewe reaksie op die nuwe voorkoms vanDie Hervormer. Dankie ook vir opbouende kritiek wat ons plek-plek reeds geïmplementeer het. Die voorkomsverandering is vir seker nie afgehandel nie, en as koerant sal elke uitgawe vanselfsprekend uniek wees. Onthou, ons verwelkom kommentaar!