Die Hervormer

Geluk met nuwe voorkoms

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris:
Baie dankie vir die puik Hervormer! Dankie vir ongelooflike insette en vars en nuwe uitleg. Julle kan trots wees. Geluk!

Dr Wouter van Wyk, sekretaris kommunikasie:
Kommunikasie móét dinamies wees, en die media móét voortdurend aanpas om vars te bly en effektief inligting oor te dra. Ons is trots op ons kerklike media en die redaksie van Die Hervormer vir die  vernuwende inisiatief met die formaat en voorkoms van ons Kerk se amptelike mondstuk. Die nuwe formaat hanteer en lees maklik, en daar is nou plek vir baie meer nuus as in die verlede. Baie sterkte met julle goeie werk.

Dr André Ungerer, voorsitter Kommissie van die AKV:
Ek hou van die nuwe voorkoms. Die artikels is korter en na my mening goed verteerbaar. Ek hou ook van die feit dat daar meer foto’s van resente geleenthede is. Die bladuitleg is vir my ook goed gedoen.

Ds Hannes van der Merwe, viseskriba Kommissie van die AKV:
Watter groot verrassing toe ek Die Hervormer in sy nuwe formaat ter hande neem! Die voorkoms van die blad het dadelik gemaak dat ek graag wou weet wat binne aangaan, en ek het dit met opgewondenheid deurgelees. Ek kon ook die effek daarvan op die gemeente sien, want byna 100 eksemplare is op die eerste Sondag deur die erediensgangers opgeraap. Die reaksie van die gemeentelede was ook deurgaans uiters positief. Aan die redakteur en sy span: Baie dankie vir die inisiatief en baie sterkte met die pad vorentoe.

Jannie van Niekerk, Witfontein:
Die span wat die verandering aan die voorkoms en uitleg gedoen het, het hulle baie goed van hul taak gekwyt. Ek lees elke maand Die Hervormer van voor tot agter. Persoonlik dink ek Die Hervormer lees nou baie makliker – veral omdat jy hom nie heen en weer hoef te draai om byvoorbeeld by bladsy 2 of by die laaste blad uit te kom nie. Die Hervormer lees nou soos ’n koerant wat pragtig uiteengesit is, en die uitleg is gemaklik op die oog. Baie dankie vir jul moeite en harde werk by SENTIK, dit word werklik baie waardeer. Dra my dank oor aan elke personeellid wat daarvoor verantwoordelik was.