Die Hervormer

Onkunde oor besluite

Sakkie Henn skryf:

Ek het ’n afskrif van die agenda van die 71ste AKV van 2016  gekry. Omdat dit so ’n lywige dokument is, wonder ek hoeveel mense een gekry het, en daarna sou kyk. Ek het van die besprekingspunte gelees, en na baie oordenking die volgende: Is lidmate bekend met die hou van die AKV, en wat nog die agenda?

Dan die besluite wat daar geneem is. Waarnatoe is die Kerk op pad? Lidmate weet nie eens daar was ’n agenda nie, behalwe gemeentes wie se dominee deel was van ’n besprekingspunt. My bekommernis is: Word terugvoer aan die gemeentes gegee oor besluite wat geneem is?

Skryf daaroor in Die Hervormer. Predikante moet ’n punt daarvan maak om lidmate in te lig. Word dit gedoen? Ek wonder! Ds David Barnard skryf in die November/Desember 2016-uitgawe: Die pad vorentoe is in ’n mate nuut vir baie lidmate en gemeentes. Wat beteken dit?

Ek het reeds in die verlede my bekommernis uitgespreek oor die pad van ons Hervormde Kerk – die liberalistiese neigings in die Kerk. U moet dit nie verwar met vernuwing nie. Die vrugte van vernuwing sedert 1992 is nie baie soet nie!