Die Hervormer

Hulp gevra met koerantknipseldiens

Die Kerkargief het sedert 1956 ’n knipseldiens. Die doel daarvan is om ’n gedokumenteerde beeld te gee van dit wat op godsdienstige en kerklike gebied gebeur en deur die dagbladpers berig word.

 

ArgiefWeens stygende koste kan hierdie unieke versameling nie langer sonder die hulp van ’n vrywillige koerantleser voortgesit word nie. Dit sou jammer wees as die projek gestaak moet word. Daarom word gesoek na ’n vrywilliger om vanaf 1 Januarie 2017 die knip- en plakwerk oor te neem. Dit is vir die Argiefkomitee en die Kerkargief belangrik om iemand te vind wat belangstel in bewaring om hierdie mooi versameling oor 60 jaar te kan help voortsit, met hulp en advies vanuit die Kerkargief.

Belangstellendes kan met die Kerkargivaris, mnr Nándor Sarkady, in verbinding tree by argief@nhk.co.za of 012 322 8885 x204

Foto: Mnr Nándor Sarkady (regs) en sy assistent, mnr Schalk Zastron