Die Hervormer

Die Kerk neem afskeid

Gedurende Junie 2016 het die Hervormde Kerk afskeid geneem van ’n emerituspredikant en voormalige predikant van die Kerk.

 

OorledeEmerituspredikant ds JPJ (Johan) Wagenaar, lidmaat van Gemeente Kruin in Roodepoort, is Maandagmiddag 20 Junie oorlede nadat hy die laaste weke drasties verswak het. Hy is op 21 Januarie 1968 georden en het gemeentes Durban-Suid (1968), Marble Hall (1972), Johannesburg-Wes/Studentebearbeiding (1976) en Johannesburg-Wes (1999) bedien, en het in 2008 emeritaat aanvaar. Die dankdiens het op 24 Junie in Gemeente Kruin plaasgevind en is gelei deur prof Piet Geyser. Ons innige simpatie gaan aan mev Marie Wagenaar en hul familie.

Voormalige predikant PL (Peet) van Jaarsveld en broer van ds Gert van Jaarsveld is Woensdag 15 Junie dood in sy woonstel by Machteld Postmus aangetref. Hy is op 14 Augustus 1954 in Gemeente Meyerton georden en het gemeentes Meyerton (1954), Noord-Natal (1956), Schweizer-Reneke (1959), Bloemhof (1965), Newlands (1982) en Ontdekkers (1983) bedien, met ’n onderbreking tussen 1965 en 1981. Hy het op 31 Desember 1989 emeritaat aanvaar, maar aan die einde van 1993 het hy sy emeritaatvoorregte verloor. Hy was op 91 jaar en 6 maande steeds ouderling van Gemeente Pretoria-Oos en was steeds elke week soos klokslag in die eredienste en elke week by die Bybelstudie. Ds Hannes van der Merwe sê oom Peet is oorlede met ’n leerbare gees, en hy sal deur sy gemeente en familie gemis word.