Die Hervormer

Sing vir die Heer...

Ek is nog altyd gefassineer deur tegnologie en was daarom, vermoed ek, een van die eerste predikante wat gebruik gemaak het van ’n dataprojektor in die erediens. Dit was hier rondom die draai van die millennium toe ons begin het om die liedere wat in die huidige Liedboek opgeneem is, op proefbasis te sing.

Daardie dae het ek die liedere woord vir woord met my tweevinger-tiktegniek ingesleutel. Met ’n tref-en-trap-proses het ons uiteindelik uitgewerk dat blou woorde op ’n wit agtergrond in Arial Rounded MT Bold die beste werk in die spesifieke opset in ons gemeente. Omdat musieknote nog altyd vir my lyk soos voëltjies op ’n stel kragdrade, was dit nooit vir my belangrik om te sorg dat die note saam met die woorde geprojekteer word nie. Al waarin ek belanggestel het, was die duidelikheid en die leesbaarheid van die woord.

liedereMet die amptelike ingebruikneming van die Liedboek moes ’n mens registreer en jaarliks ’n fooi betaal om die Liedboek se liedere wettig te kan projekteer. Bo en behalwe dat dit die regte ding is om te doen, het die registrasie ook die voordeel ingehou dat jy ’n program ontvang het waarmee jy die liedere kon projekteer. Die program was indrukwekkend: Elke eerste vers het die woorde en die note gehad, en dit is alles geplaas op ’n pragtige en toepaslike agtergrond (sien die prent hiernaas van Gesang 163). Ons het egter gou agtergekom dat in ons kerkgebou die woorde en note met die agtergronde baiekeer moeilik leesbaar was, en het teruggeval op die projektering net van die woorde van die liedere.

Vanjaar het daar egter ’n opwindende nuwe ontwikkeling gekom toe iemand vanuit die NG Kerk groot moeite gedoen het om al die liedere in die Liedboek in PowerPoint-formaat te omskep sodat die note saam met die woorde by elke vers van elke lied gewys word. Daar is ook groot moeite gedoen om die eindproduk baie duidelik leesbaar te maak (sien die prent van Gesang 163 hiernaas). As geregistreerde verbruiker van die Liedboek kry ’n mens boonop hierdie reuse stuk werk heeltemal gratis!

Ons gebruik hierdie produk die afgelope klompie weke om die liedere in die erediens te projekteer, en die terugvoer is deurgaans uiters positief. Die lidmate is dit eens dat die note saam met die woorde daartoe bydra dat hulle lekkerder kan sing. Ons is dankbaar dat ons toegang het tot iets wat werklik bydra tot verrykte sangdeelname in die erediens.

Die 70ste Algemene Kerkvergadering het besluit dat die VONKK-liedere op ’n proefbasis in gemeentes gebruik kan word. VONKK staan vir Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek. Daar is ruim meer as 250 nuwe liedere beskikbaar wat deur gemeentes op proefbasis gebruik kan word. Gemeentes moet ook registreer om toegang tot die VONKK-liedere te kry en dit wettig te mag gebruik. Die liedere, bladmusiek en PowerPoint-skyfies kan dan van die VONKK-webwerf afgelaai word. Bybel-Media het egter nou ’n geheuestokkie beskikbaar gestel waarop ’n volledige pakket van al die liedere is. Daar is selfs ’n kort klankgreep van elke lied! VONKK Lied 180 (hiernaas) wat op die wysie van die bekende Kumbaya gesing word, het byvoorbeeld gou inslag gevind in ons gemeente. Lees meer oor VONKK op die webwerf www.vonkk.co.za.

Die geheuestokkie kan by Bybel-Media bestel word (021 864 8220) en gemeentes kan vir die Liedboek en VONKK registreer by CCLI (021 914 8908). Die laserskyf met woorde en note in PowerPoint-formaat kan ook by CCLI verkry word.