Die Hervormer

Dink weer oor die hemelvaart

Geagte Redakteur

’n Besorgde ouderling van Gemeente Makarios spreek hom in die Julie 2014-uitgawe uit oor stellings wat moontlik omstrede kan wees in ds Kobus Pienaar se artikel (Mei 2014) oor die hemelvaart van Christus. Hy versoek dat saam met die publikasie van sulke artikels, ook die amptelike siening van die Kerk oor die saak gegee moet word.

Ek was ook van mening dat die Kerk se kommentaar noodsaaklik was. Ek het gewag daarvoor, maar aangesien niks gebeur het nie, wil ek kortliks kommentaar lewer.

Ds Pienaar se vertrekpunt is ons wetenskaplik bewese kennis van die kosmos en sy wette. Daarvandaan gebruik hy sy rede om te sê ons kan nie Christus se hemelvaart letterlik verstaan nie. Wat sê die Bybel? Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af in die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” (Hand 1: 9-11)

Presies só het Christus letterlik opgevaar na die hemel, en dit is die Kerk se standpunt. Ds Pienaar probeer Christus se letterlike hemelvaart wegverklaar deur te sê ons moet dit op ’n spirituele wyse verklaar. Hoe kan dit gebeur? Al antwoord daarop is
dat die dissipels en die manne in wit gehallusineer het. Wat hulle letterlik voor hullegesien het, het nooit gebeur nie.

Ds Pienaar sê ook ons kan nie in ons belydenis sê Christus het opgevaar nie, want die Bybel sê Hy is opgeneem. Maar die Bybel sê ook Hy het opgegaan. Maak dit nou werklik verskil watter woord ons gebruik? Almal sê presies dieselfde: Hy het van die aarde af hemelwaarts opgestyg.

Ds Pienaar sê dat Christus die gravitasiewette moes systap om op te vaar – verby die wette te kom. Dit beteken om die Here gevange te hou deur sy eie wette. Daarom kon Jesus die stormwind, wat volgens natuurwette gewaai het op die see van Galilea, doodeenvoudig beveel om op te hou waai. Ook, omdat Jesus nie die gravitasiewette (swaartekrag) kon systap nie, kon Hy daarom nie letterlik opvaar nie. Maar, ons ruimtevaarders het fisika en tegnologie ingespan om op skouspelagtige wyse die ruimtes in te gaan. Is ons mense, met ons wetenskap, magtiger as God?

Mag ek vir ds Kobus, in werklike liefde, vra – ter wille van homself, die Kerk en die Koninkryk – om weer diep na te dink oor sy vertrekpunt: die wetenskap en die menslike rede, of die Bybelse openbaring wat die wysheid van mense tot dwaasheid maak. (Verkort)

Ds Martyn Redelinghuys (emeritus)