Die Hervormer

Wonderboom reik uit

Gemeente Wonderboom het onlangs besluit om uit te reik na die dele van ons land wat amper geen drinkwater meer gehad het nie as gevolg van die droogte en ander faktore.

In ’n SMS is gemeentelede gevra om houers met drinkwater as dankoffer kerk toe te bring. Lidmate het begin om die sosiale netwerke te gebruik om hul familie en vriende te vra vir houers. Skielik daag die gemeenskap by die kerk op met gevulde, gekoopte of leë houers. Hulle bied hulp aan en gou staan ’n gemeenskap skouer aan skouer en waterbottels was, vul en regpak.

WaterbottelsIINet die eerste dag alleen word 4 180 tweeliterhouers gevul, ander houers uitgesluit. Binne twee dae staan die twee lapas vol water. Vragmotors word gereël, en die gemeente laai amper elke nag tot voor 12 die vragmotors. Aan die einde van week 1 word 120 000 liter water versprei. Week 2 en 3 nog meer. Meer plekke in die gemeenskap word versamelpunte. Die skole loods projekte, kerke daag mekaar uit, besighede koop in, organisasies en raadslede lewer enorme insette en vergemaklik die taak.

Die gemeenskap word vanuit ander dorpe gekontak: Waar kan water afgelaai word? Besighede verskaf groot vragmotors gratis om die water te vervoer. Lidmate skenk kontant om diesel te koop dat voertuie by plekke kan gaan water aflaai. Getuienisse van die plekke waar dit afgelaai word, is hartroerend. Die gemeente kon nie voorsien het dat ’n gemeenskap so sou verenig nie. Veral in ’n groot stadsopset.

Op 31 Januarie het die gemeente ’n dankdiens saam met die gemeenskap gehou vir al die seëninge.