Die Hervormer

Groot waardering

Geagte Redakteur

Watter netjies versorgde uitgawe van Die Hervormer van November 2015 – soos dit in elk geval altyd is! Propvol aktuele, gemaklik leesbare en Bybels- en wetenskaplik-verantwoorde artikels.

Groot waardering vir prof Antonites, di Barnard, Pienaar, drr Wim Dreyer, Piet van Staden, en mnr Toerien se insiggewende skrywes, asook ds Hannes Janse van Rensburg se oordenking. U almal se eensgesinde dog verskillende beredenering versterk die leer en lewe van die Hervormde Kerk.