Die Hervormer

Homoseksualiteit – 'n Standpunt

Geagte Redakteur

Graag wil ek dr Stephan Hoffman gelukwens met die duidelike en onbevange standpunt wat hy in Die Hervormer van Desember 2015 uitspel.

Dit wil voorkom of dieselfde strategie as voor die 69ste Algemene Kerkvergadering met betrekking tot apartheid weer begin kop uitsteek oor homoseksualiteit, deur ’n sekere standpunt in al die kerklike tydskrifte met oorgawe te propageer.

Ek ondersteun die besluit van die Kerk dat almal welkom is in die Kerk. Dit wil egter nie sê dat homoseksuele lidmate toegelaat moet word om die amp van predikant of ’n ander amp in die Kerk te beklee nie. Inteendeel, ’n mens kan die Woord van die Here net so positief uitdra as gewone lidmaat en in jou werkplek, ongeag waar dit ook al is.