Die Hervormer

Dankie

Geagte Redakteur

Baie dankie aan almal vir u belangstelling en meelewing tydens die siekte en afsterwe van my geliefde eggenoot Hennie van Deventer.

Dit het so duidelik geword hoe baie mense in die Kerk en in die samelewing se lewens syne op die een of ander manier gekruis het. U bywoning van die troosdiens, u oproepe, boodskappe, besoeke, kaartjies, drukkies, gebede en ondersteuning word opreg waardeer.