Die Hervormer

Spiritualiteit en geloof

Geagte Redakteur

Ek het dr Wouter van Wyk se artikel oor spiritualiteit en geloof in Die Hervormer van Julie 2015 met groot aandag gelees. Ek is van mening dat hy ’n belangrike saak, veral vir ons Hervormers, baie duidelik gestel het. Ek vertrou dat ons predikante, maar veral ook ander ampsdraers en lidmate, hierdie artikel onder oë sal kry.

Die tydgees waarin ons Christenkerke hulle tans bevind, kan so maklik met towerwoorde soos diversiteit tot ander insigte oorgehaal word. Daarom wil ek dankie sê vir hierdie artikel. Mag ons as Hervormers die inhoud daarvan ter harte neem.