Die Hervormer

’n Reisperspektief – Reformasie 500 jaar

Ons het in 2017 ’n jaar lank “fees gevier” om Reformasie 500 jaar te herdenk. Daar was opnuut verskille in mening van wat gepas sou wees en wat nie – wie welkom sou wees en wie nie…

Ek bly egter daaroor nadink: die besondere ervaring tydens ons onlangse reis in Europa en ons besoeke aan plekke van die Reformasie.

Read more ...

Meningsopname

Geagte leser van Die Hervormer

Vandag se leef- en leeswêreld bied ’n verskeidenheid uitdagings om effektief met lidmate en die gemeenskap te kommunikeer. Ons wil graag seker maak dat ons kommunikasie met verskillende ouderdoms- en nisgroepe in die Kerk so effektief moontlik is. Die aanbod van elektroniese media open ’n verskeidenheid nuwe moontlikhede wat ontgin kan word. Ons vra hiermee jou hulp om die behoeftes wat binne die NHKA bestaan, vas te stel.

Read more ...

Bybeljaar 2020

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 200 jaar oud in 2020. Daar word beplan om dié geleentheid met dankbaarheid op verskillende maniere te vier.

Aangesien die viering waarskynlik ’n redelike mate van dekking in die openbare media sal geniet, is dit ’n ideale geleentheid vir die kerke in Suid-Afrika om op die Bybel te fokus as ons gemeenskaplike bron. In die lig daarvan wil ons graag vroegtydig die volgende gedagtes deel as moontlikhede om te oorweeg:

Read more ...

Mooi so, Hervormers!

Salome Cruywagen, Centurion, skryf:

 Nadat dit bekend geword het dat Gemeente Pretoria se historiese kerkgebou verkoop is, het bewaringsgesindes asem opgehou oor die SP Engelbrecht-museum wat in die gebou gehuisves was.

Read more ...

’n Nuwe visie vir die Kerk?

Jan Burger, Pretoria, skryf:

 In Die Hervormer van Maart 2018 lees ek dat die kerkgeboue van gemeentes Pretoria en Pretoria-Noord verkoop word, omdat daar van oortollige kerkgeboue ontslae geraak moet word. Ook dat ons minder institusioneel na die Kerk moet kyk.

Read more ...