Die Hervormer

Egskeiding deur die oë van 'n kind

Soos wat egskeiding vir volwassenes seer is en baie vrae na vore laat kom, so is dit ook waar vir kinders. Begrip vir die kinders wat ook deur die egskeiding geraak word, begin wanneer ons ’n tree terug gee en deur die oë van ’n kind na die gebeure kyk.

’n Kuier by my ouma was nooit dieselfde sonder ’n besoek aan die “rivier” wat agter haar huis verbygevloei het nie. Natuurlik het so ’n besoek baie voorbereiding geverg. Ons kinders se rugsakkies is sorgvuldig gepak met broodjies, vrugte, lekkernye en water. Alles was nodig vir die lang staptog. Ma en Ouma het natuurlik ook seker gemaak dat ons hoedjies op die koppe was, veral op ’n warm somerdag. Die gedruis van die water, die baie stroomversnellings en talle maalgate het my as kind tot stille bewondering gebring. Versigtig is ’n handgemaakte bootjie losgelaat, net om te aanskou hoe die rivier dit vernietig. Soos die jare aangestap het, het daar ook nuwe insigte gekom. Die rivier was nie ’n magtige rivier nie, slegs ’n klein spruitjie wat sy pad gevind het deur die klippe en veld heen. Wat soos ’n ewige staptog gevoel het, was slegs ’n paar honderd meter se stap. Hierdie ontdekking dat alles anders lyk as wat dit vir my gelyk het as kind, is vandag nog vir my ’n kragtige herinnering dat alles anders lyk wanneer jy deur die oë van ’n kind daarna kyk.

Read more ...

Genadedood

Na ’n besluit deur die hoër hof vroeër vanjaar, sal genadedood nou ook in Suid-Afrika wettig kan gebeur. Die vraag aan elkeen van ons is: Sal die gebruik van genadedood in my eie kring aanvaarbaar wees indien dit wettig is?

Genadedood of eutanasie is vir baie lank reeds deel van ons lewens. Wie ken nie die toneel van ’n geliefde troeteldier wat al tjankend probeer opstaan wanneer hy geroep word nie? Die getroue ou lewensmaat wat altyd by jou voete was en nou nie meer wil eet of drink nie. Wie ken nie die bittere hartseer gepaardgaande met skuldgevoelens wanneer hierdie dier vir sy laaste tog na die spreekkamer van die veearts geneem word nie? Ons troos onsself telkens met die gedagte dat hy nou bevry is van ’n aardse lyding wat, aldus die veearts, nie verlig kon word met sy kennis en sy vaardighede nie. Geen mens hou daarvan om ’n ander wese te sien ly nie.

Read more ...

Wil die jeug regtig in die kerk vermaak word?

’n Mens hoor gereeld van jongmense wat uit die kerk wegraak. Wanneer op vergaderings oor hierdie saak besin word, word verskeie redes daarvoor aangevoer, soos dat die kerkmusiek nie byderwets genoeg is nie of dat die jongmense nie meer hou van die ou, vervelige manier van kerk hou nie.

Daar word summier oproepe gemaak dat verandering moet kom en spesiale dienste gereël moet word waar “lekkerder”, meer op en wakker musiek gesing moet word. Die boodskap is hard en duidelik dat eredienste aangepas moet word vir die jongmens sodat daar meer klem op die ervaring kan wees. Die belewenis van die jongmens moet wees dat dit lekker is in die kerk. Ons as Hervormers, so sê sommige, moet begin kompeteer met die charismatiese kerke. Die motivering: Kyk hoe groei die charismatiese gemeentes.

Read more ...

Die Heilige Gees en ons besluit

In Handelinge 15 lees ons van die eerste algemene kerkvergadering, toe die apostels en ouderlinge in Jerusalem vergader het om oor die verkondiging van die evangelie aan die heidene te praat en te besluit. In vers 28 lees ons die merkwaardige woorde: Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie...

Ons almal verstaan dat die kerk net een Hoof en Heer het, dit is Jesus Christus. Christus is die ewige Koning wat deur die Woord en Gees oor sy kerk regeer. Maar God roep ook mense tot sy diens. Elke Christen is ’n geroepe priester en profeet wat diensbaar leef en getuig. Sommige lidmate dien ook in besondere ampte, soos diakens, ouderlinge en predikante.

Read more ...

Kry my op Facebook...

Sosiale media het eers in die vroeë dae van die 21ste eeu sy babatreë begin neem. Maar teen 2006 met die afskop van Facebook, was dit reeds ’n storm van epiese proporsies. Die spreekwoordelike koeël was deur die kerk. Sosiale media sou binnekort ons lewens infiltreer en permanent daarin kom woning maak.

Hierdie storm het ons egter sonder enige riglyne oorrompel. Sosiale media was enig in sy soort en daar het geen handboek vir die gebruik daarvan bestaan nie. Geen gebruiksaanwysings of etiketreëls het saam met hierdie ontploffing gekom nie en ons moes maar self ons weg deur die onbekende ruigte vind. Dis daarom nie vreemd nie dat ons dikwels verstrengel raak in sosiale media se etiketlokvalle.

Read more ...