Die Hervormer

Wat doen predikante by die Predikantevergadering?

Die Predikantevergadering van 2018 het op 21 en 22 Februarie by Wonderboom as deel van die drie-in-een-byeenkoms plaasgevind. Die drie-in-een-byeenkoms behels die opening van die Hervormde Teologiese Kollege, die Predikantevergadering en die Inligtings- en Besprekingsvergadering, waartydens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering waardevolle inligting aan ringskommissies deurgee.

Ouderlinglede van die Kommissie van die AKV en diakens van die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering het die twee dae se geleenthede bygewoon en hul teenwoordigheid by veral die Predikantevergadering word beskou as kosbaar.

Die opdrag van die Predikantevergadering is om as ’n studieliggaam te dien, wat oor predikante se pastorale werk besin en teologiese arbeid bevorder. Die bestuur van die Predikantevergadering het hom aan die opdrag gehou, omdat daar ’n sterk gevoel is dat predikantekollegas by ’n predikantevergadering aan die een kant nuwe toerusting wil ontvang, maar aan die ander kant die behoefte het om net rustig saam te kuier. Die bestuur van die Predikantevergadering het die vergadering met die uitkoms gereël.

Read more ...

As digitale verslawing jou verlam

Tegnologie het ons lewens op vele maniere verbeter en vergemaklik. Tog wonder ’n mens soms of ons nie daarmee ’n Trojaanse perd in ons midde toegelaat het nie.

Die Grieke het vir tien jaar die stad Troje probeer binneval, maar sonder sukses. Uiteindelik het Odysseus ’n plan beraam. Aangesien ’n perd vir die Trojane ’n heilige dier was, het die Grieke uit hout ’n reuseperd gemaak, en voorgegee dat hulle die perd daar laat as ’n geskenk.

Read more ...

’n Nuwe era vir die Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart 2018 heropen vir navorsing.

Sedert Julie 2017 was die Argief en Biblioteek gesluit vanweë die omvattende impak en verskuiwing van die Kerkargief na die terrein van die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument in Pretoria. Die nuwe Argiefruimte is in dieselfde gebou as die argief van die Erfenissentrum en dié twee argiewe deel nou dieselfde leeskamer.

Read more ...

Die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk

So baie dinge om ons verander daagliks – ook die kerk, ook die eie Kerk. En steeds bly ’n riglyn dit wat Paulus die Kolossense versoek: Tree met wysheid op, en maak die beste van elke geleentheid. Tessa Oppermann het met drr Frikkie Labuschagne en Wouter van Wyk gesels, en ’n paar ongemaklike vrae gevra oor die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het in 2017 besluit om dr Frikkie se posbenaming te behou (algemene sekretaris: NHKA), maar om dr Wouter se posbenaming vir groter duidelikheid van sekretaris: kommunikasie te verander na sekretaris van die Kommissie van die AKV.

Read more ...

Skoolbeheerliggame in die visier (Deel 1)

In Januarie vanjaar het die hooggeregshof in Pretoria ’n dringende aansoek van die beheerliggaam van Hoërskool Overvaal aangehoor teen die Gautengse Onderwysdepartement se opdrag dat die (Afrikaanse) skool plek moet maak vir 55 Engelstalige leerlinge. Die hof se beslissing ten gunste van die beheerliggaam het groot ontsteltenis, en selfs oproer en geweld, tot gevolg gehad.

Regter Bill Prinsloo het in sy uitspraak bevind dat die skool se toelatings- en taalbeleid bindend is op die departement. In ’n aansoek om verlof tot appèl na die Konstitusionele Hof, voer die Departement op sy beurt aan dat ’n openbare skool se beheerliggaam onderworpe is aan die Departement se gesag.

Read more ...