Die Hervormer

Dankie vir die gesprek

Daleen van Tonder, ’n lidmaat van Gemeente Waterberg, skryf:

Die simposium van 21 Maart 2018 was inderdaad leersaam en interessant. Ek dink iedere een wat dit bygewoon het, het die middag daar weggestap met ’n beter begrip van wat gesinsgeweld is en hoekom dit so moeilik is om die siklus te breek.

Gesinsgeweld het ’n geweldige traumatiese impak op ’n mens. En die enigste manier hoe ons, as gewone mense, gesinsgeweld kan hanteer, is deur te begin luister wanneer ander met ons praat. Nie net te hoor nie, maar werklik te luister.

Read more ...

Predikante benodig vir aflospreke

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning wat beskikbaar is om op kort kennisgewing in gemeentes te preek, word versoek om hul name en kontakbesonderhede aan mev Karen Breedt by karen@nhk.co.za te stuur.

Skoolbeheerliggame in die visier (Deel 2)

Die effek van die konsep van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys op die magte van skoolbeheerliggame is ingrypend.

Behalwe vir die voorneme om besluite rondom toegangs- en taalbeleid te sentraliseer, is daar ook ander voorgestelde wysigings wat kommer wek.

Read more ...

’n Nuwe era vir die NHKA se Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart vir navorsing heropen, in die nuwe ruimte by die Erfenisstigting. Die heropening van die Argief het ’n einde gebring aan ’n jaar van groot onsekerheid, sedert die verkoopproses van die Dirk van der Hoffgebou begin het. Te midde van die onsekerheid is dit Nándor Sarkady, argivaris, wat moes kophou en voorstelle maak oor ’n moontlike nuwe lokaal vir die Argief en oor verpakkingsopsies. Dit is ook onder meer deur sy bemiddeling dat die ruimte by die Erfenisstigting uiteindelik gerealiseer het. Hy verduidelik aan Tessa Oppermann hoe die prosesse voortaan sal werk.

Die Kerkargief is nou toeganklik soos voorheen. Nándor en sy assistente is steeds besig om inventarisse elektronies meer toeganklik te maak, en dit is ’n voortgaande proses.

Die navorsingsfooi vir genealogiese en algemene historiese navorsing beloop R40 per dag. Vir gewone kerklike/gemeentelike navorsing word nie ’n fooi gehef nie. Betalings vind by die argivaris plaas. Navorsers meld by die hoofingang aan en sê dat hulle ’n afspraak by die Kerkargief het.

Read more ...