Die Hervormer

’n Brief aan ’n vriendin met blou kolle

Ek het so lank dié briefie uitgestel. Een van die redes is dat ek nie weet hoe om vir jou te sê wat ek diep in die seer van jou oë herken nie.

Oor ’n lang tyd het ek gesien hoe jou wêreld om jou inplof. Jy het so gejaagd geraak en nooit tyd gehad om te gesels nie, al wag ons albei vir die kinders by die skool. Ek dink jy is so bang jy sê iets verkeerd. Dalk is jy bang dat ek meer in jou oë sien as wat jou veilig laat voel. Ek weet dis nou al ’n paar jaar dat jy en die kinders glad nie by jou ma-hulle uitkom nie. Ek het jou ma ’n paar weke gelede gesien en hulle het een begeerte: om met jou en die kinders te kuier! Hulle sê jy is net te besig.

Read more ...

’n Dankbare vriendin skryf terug….

Liefste vriendin, baie dankie vir jou briefie. Jou handgeskrewe briefie wat jy met soveel omgee geskryf het.

Ek het regtig die laaste paar maande gedink ek word mal. Nee, ek is mal. Ek het geen manier om myself te verweer nie. Daar is aanhoudend hierdie beskuldigings van goed wat ek vir seker weet nooit gebeur het nie. Ek hoor daagliks dat daar fout is met my en dat die kinders nie in my sorg veilig kan wees nie. Ek weet dis nie waar nie. Ek weet die vrou waarvan hy praat, is nie ek nie, maar ek begin twyfel.

Read more ...

Waarom ’n simposium oor verhoudingsgeweld?

Die Algemene Diakensvergadering se jaartema vir 2018 is Gesinsgeweld. Op 21 Maart (Menseregtedag) is die Ubi caritas-simposium oor hierdie tema by Gemeente Rooihuiskraal aangebied.

Aan verhoudingsgeweld en al die trauma wat daarmee gepaard gaan, kleef ’n geweldige stigma. Dit is nie iets waaroor lidmate sonder meer met hul leraars of kerkraad praat nie. Daarvoor is daar bepaalde redes, en die kerk dra ook skuld daaroor.

Read more ...

Dankie vir die gesprek

Daleen van Tonder, ’n lidmaat van Gemeente Waterberg, skryf:

Die simposium van 21 Maart 2018 was inderdaad leersaam en interessant. Ek dink iedere een wat dit bygewoon het, het die middag daar weggestap met ’n beter begrip van wat gesinsgeweld is en hoekom dit so moeilik is om die siklus te breek.

Gesinsgeweld het ’n geweldige traumatiese impak op ’n mens. En die enigste manier hoe ons, as gewone mense, gesinsgeweld kan hanteer, is deur te begin luister wanneer ander met ons praat. Nie net te hoor nie, maar werklik te luister.

Read more ...