Die Hervormer

’n Dankbare vriendin skryf terug….

Liefste vriendin, baie dankie vir jou briefie. Jou handgeskrewe briefie wat jy met soveel omgee geskryf het.

Ek het regtig die laaste paar maande gedink ek word mal. Nee, ek is mal. Ek het geen manier om myself te verweer nie. Daar is aanhoudend hierdie beskuldigings van goed wat ek vir seker weet nooit gebeur het nie. Ek hoor daagliks dat daar fout is met my en dat die kinders nie in my sorg veilig kan wees nie. Ek weet dis nie waar nie. Ek weet die vrou waarvan hy praat, is nie ek nie, maar ek begin twyfel.

Read more ...

Waarom ’n simposium oor verhoudingsgeweld?

Die Algemene Diakensvergadering se jaartema vir 2018 is Gesinsgeweld. Op 21 Maart (Menseregtedag) is die Ubi caritas-simposium oor hierdie tema by Gemeente Rooihuiskraal aangebied.

Aan verhoudingsgeweld en al die trauma wat daarmee gepaard gaan, kleef ’n geweldige stigma. Dit is nie iets waaroor lidmate sonder meer met hul leraars of kerkraad praat nie. Daarvoor is daar bepaalde redes, en die kerk dra ook skuld daaroor.

Read more ...

Dankie vir die gesprek

Daleen van Tonder, ’n lidmaat van Gemeente Waterberg, skryf:

Die simposium van 21 Maart 2018 was inderdaad leersaam en interessant. Ek dink iedere een wat dit bygewoon het, het die middag daar weggestap met ’n beter begrip van wat gesinsgeweld is en hoekom dit so moeilik is om die siklus te breek.

Gesinsgeweld het ’n geweldige traumatiese impak op ’n mens. En die enigste manier hoe ons, as gewone mense, gesinsgeweld kan hanteer, is deur te begin luister wanneer ander met ons praat. Nie net te hoor nie, maar werklik te luister.

Read more ...

Predikante benodig vir aflospreke

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning wat beskikbaar is om op kort kennisgewing in gemeentes te preek, word versoek om hul name en kontakbesonderhede aan mev Karen Breedt by karen@nhk.co.za te stuur.