Die Hervormer

Was die tragedie by Hoërskool Driehoek God se wil?

Ek was op Vrydag 1 Februarie besig om voor te berei vir ’n preek toe ek ’n WhatsApp-boodskap kry dat daar ’n ongeluk by Hoërskool Driehoek was.

Aanvanklik het ek my nie veel daaraan gesteur nie. Ek het aangeneem dat alles onder beheer sou wees. Ek onthou dat ek gebid het met die hoop dat niemand seer gekry het nie, en vir die onderwysers wat die krisis sou moes uitsorteer.

’n Paar minute later kry ek ’n telefoonoproep van ’n ouer: Sy seun is veilig, maar een van ons gemeentekinders, Roydon Olckers (17), was betrokke in die ongeluk en is oorlede. In daardie oomblik het alles verander! Hoe maak ’n mens sin van so iets? Was dit God se wil?

Kom ons dink ’n bietjie hieroor. Neem gerus jou Bybel en begin van voor af deurblaai. Waar in die Bybel vind God se wil plaas? In die tuin van Eden toe Adam en Eva besluit het om uitdruklik teen God se voorskrifte van die boom van kennis van goed en kwaad te eet? Of wat van toe Kain vir Abel doodgeslaan het? Toe die sondes van die wêreld so oorweldigend geword het dat God die verhouding met die mensdom met ’n vloed moes herstel? Of wat van toe die mense die toring van Babel vir hulself begin bou het en God moes afkom en verwarring in hul taal moes bring?

Ek en jy leef baie keer met die persepsie dat wat gebeur, God se wil is. Tog is die Bybel vol voorbeelde van hoe God se wil keer op keer nie geskied nie. Kyk maar net om jou rond hoeveel alledaagse voorbeelde daar ook is. Wanneer dit dan kom by rampe en tragedies, soos die een wat Vanderbijlpark se Hoërskool Driehoek getref het, moet ’n mens versigtig wees om sommer dadelik aan te neem dat dit God se wil is.

Verder is geen gesprek oor God se wil regverdig sonder om ook na Jesus te kyk nie. Jesus leer sy volgelinge in die Onse Vader-gebed om te bid en te vra dat God se wil moet geskied. Wanneer Jesus dan self bid, wys Hy dat dit nie net woorde is nie. In een van die treffendste insidente waar God se wil ter sprake kom, is Jesus in die tuin van Getsemane besig om te bid. Hy vra dan van God dat die lydensbeker by Hom moet verbygaan. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied, bid Jesus. Maar direk daarna word Jesus gevange geneem, veroordeel en gekruisig. So, was dit wat gebeur het dan God se wil?

Daar is baie gedeeltes in die Bybel wat dit so interpreteer, maar hoe kan ’n mens as ouer sommer net aanneem dat God sy Seun aarde toe gestuur het om gekruisig te word? Is dit nie die ekwivalent van ouers wat hul kinders op ’n Vrydagoggend by ’n hoërskool gaan aflaai terwyl hulle weet dat ’n loopweg hul kind se lewe gaan eis nie?

Daarom kies ek vandag om God se wil nie te sien in wat die wêreld met Jesus gedoen het nie, maar in wat Jesus met die wêreld gedoen het. Dat Hy in hierdie gebroke wêreld ander se seer en lyding sy eie gemaak het. Dat Hy hul laste, en ons laste, op Hom geneem het en selfs vir ons gesterf het sodat ons kan lewe.

Wat by Hoërskool Driehoek gebeur het, het niemand gekies nie. Die seer, paniek, frustrasie en hartseer wat ek in ouers, onderwysers en kinders se oë gesien het, was eerder ’n weerspieëling van die gebrokenheid wat ek op soveel ander plekke in die Bybel en in ons samelewing raaksien. Maar ek het God se wil gesien in die manier waarop mense gereageer het: kerke, organisasies, skole, hospitale en individue wat hul agendas en verskille kruisig en saamkom om ander se swaarkry op hulle te neem. Dit was waar ek God se aanraking gevoel het.

Vandag kan ek God dank dat sy wil geskied het. Nie in wat met Jandré, Marli, Marnus en Roydon wat gesterf het gebeur het nie. Ook nie in die manier waarop die ander kinders seer gekry het nie, maar in hoe sy Gees ’n tragedie gebruik het om ’n gemeenskap en ’n land saam te bind. 

Ons is steeds besig om te herstel, maar ons is nie besig om dit uit eie krag te doen nie. Ons steun op mekaar, en dit herinner ons hoe ons op God kan steun. Hy verstaan die onregverdigheid. Hy verstaan die seer. En Hy help ons om te verstaan dat dit nie die einde is nie, maar net die begin. 

(Ds André Swanepoel is leraar in

Gemeente Derde Kruis – voorheen Vanderbijlpark-Suid)