Die Hervormer

Predikante benodig vir aflospreke

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning wat beskikbaar is om op kort kennisgewing in gemeentes te preek, word versoek om hul name en kontakbesonderhede aan mev Karen Breedt by karen@nhk.co.za te stuur.